1. bookTom 60 (2017): Zeszyt 3 (October 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Analysis of Drive Systems in Unmanned Underwater Vehicles Towards Identifying the Method of Drive Transmission – Part 2

Data publikacji: 30 Nov 2017
Tom & Zeszyt: Tom 60 (2017) - Zeszyt 3 (October 2017)
Zakres stron: 7 - 12
Otrzymano: 13 Aug 2017
Przyjęty: 29 Sep 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD