1. bookTom 59 (2017): Zeszyt 2 (June 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The risk of hydrogen explosion in a submarine p. IV The implementation of high risk projects

Data publikacji: 25 Oct 2017
Tom & Zeszyt: Tom 59 (2017) - Zeszyt 2 (June 2017)
Zakres stron: 7 - 56
Otrzymano: 05 Jan 2017
Przyjęty: 16 Apr 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2084-0535
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Ziętkiewicz Z. 1983. Automotive and motorcycle batteries. Warsaw, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1983. ISBN 83-206-0405-2;Search in Google Scholar

2. Kłos R. 2015. Catalytic hydrogen oxidation in a submarine. Gdynia : Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, 2015. ISBN 978-83-938-322-3-1;Search in Google Scholar

3. PN-EN 60812:2006. 2009. Analysis techniques for system reliability The procedure of Failure mode and effects analysis (FMEA). Warsaw: Polski Komitet Normalizacyjny, 2009;Search in Google Scholar

4. Scenario-based FMEA: a life cycle cost perspective. Kmenta S. Kosuke I. 2000. Baltimore, Maryland : ASME Design Engineering Technical Conferences, 2000. Proceedings of DETC 2000 September 10 - 14, 2000. DETC2000/RSAFP-14478;Search in Google Scholar

5. Kłos R. 2000. Diving apparatuses with breathing mix regeneration. Poznań : COOPgraf, 2000. ISBN 83-909187-2-2.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD