1. bookTom 25 (2017): Zeszyt 4 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Prediction Power Propulsion of the Ship at the Stage of Preliminary Design Part II: Mathematical Model Ship Power Propulsion for Service Speed Useful in the Preliminary Design

Data publikacji: 23 Sep 2017
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2017) - Zeszyt 4 (December 2017)
Zakres stron: 231 - 236
Otrzymano: 01 Oct 2016
Przyjęty: 01 Feb 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-5781
Pierwsze wydanie
30 Mar 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] K. Chachulski, Podstawy napędu okrętowego, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988.Search in Google Scholar

[2] J.P. Michalski, Podstawy teorii projektowania okrętów, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.Search in Google Scholar

[3] T. Szelangiewicz, „Wpływ kotwicznego systemu utrzy-mania pozycji na kołysania statku w obecności wiatru, prądu i falowania”, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, no. 523, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995.Search in Google Scholar

[4] K. Żelazny, „Numeryczne prognozowanie średniej dłu-goterminowej prędkości eksploatacyjnej statku transportowego”, Ph.D. dissertation, Faculty of Maritime Technology and Transport, West Pomeranian of Technology in Szczecin, Szczecin, 2005.Search in Google Scholar

[5] K. Żelazny, Metoda wyznaczania prędkości eksploata-cyjnej przydatna w projektowaniu wstępnym statków transportowych w statystycznych warunkach pogodowych występujących na liniach żeglugowych, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2015.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD