1. bookTom 23 (2017): Zeszyt 3 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book reviews. Volcanoes of Europe (Second edition)

Data publikacji: 23 Jan 2018
Tom & Zeszyt: Tom 23 (2017) - Zeszyt 3 (December 2017)
Zakres stron: 227 - 228
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD