1. bookTom 17 (2017): Zeszyt 2 (June 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-7575
Pierwsze wydanie
17 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Ice phenomena on Lake Wielki Staw in the Valley of Five Polish Lakes

Data publikacji: 19 Dec 2017
Tom & Zeszyt: Tom 17 (2017) - Zeszyt 2 (June 2017)
Zakres stron: 71 - 77
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-7575
Pierwsze wydanie
17 Mar 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Choiński A., 2000, Najgłębsze jeziora Tatr polskich w świetle najnowszych pomiarów głębokościowych (The deepest lakes of the Polish Tatra Mountains in the context of the latest depth measurements), Czas. Geogr. 71(1): 99–103 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Choiński A., 2007, Limnologia fizyczna Polski (Physical limnology of Poland), Wydaw. Nauk. UAM, Poznań, 540 pp (in Polish).Search in Google Scholar

Choiński A., 2016, Ice phenomena on Lake Czarny Staw pod Rysami, Limnol. Rev. 16(3): 165–169.10.1515/limre-2016-0018Search in Google Scholar

Choiński A., Pociask-Karteczka J., Ptak M., Strzelczak A., 2014, Zjawiska lodowe na Morskim Oku (Ice phenomena on Lake Morskie Oko), [in:] Choiński A., Pociask-Karteczka J. (eds), Morskie Oko – przyroda i człowiek (Morskie Oko – nature and a man), Wydaw. TPN, Zakopane: 66–79 (in Polish).Search in Google Scholar

Coats R., Perez-Losada J., Schladow G., Richards R, Goldman C., 2006, The warming of Lake Tahoe, Clim. Change 76(1–2): 121–148.10.1007/s10584-005-9006-1Search in Google Scholar

[IMGW] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Institute of Meteorology and Water Management), 1971–1979, Roczniki hydrologiczne wód powierzchniowych. Dorzecze Wisły i rzek Przymorza na wschód od Wisły (Hydrological yearbooks of surface waters. The Vistula basin and the rivers of the coast region east of the Vistula River), WKiŁ, Warszawa (in Polish).Search in Google Scholar

Keller W., 2007, Implications of climate warming for Boreal Shield lakes: A review and synthesis, Environ. Rev. 15(1): 99–112.10.1139/A07-002Otwórz DOISearch in Google Scholar

Lityński A., 1917, Jeziora tatrzańskie i zamieszkująca je fauna wioślarek (Lakes of the Tatra Mountains and their Cladocera fauna), Spraw. Kom. Fizjogr. PAU 51: 1–88 (in Polish).Search in Google Scholar

Olszewski P., 1946, Zimowe stosunki tlenowe większych jezior tatrzańskich (Oxygen conditions in winter in the largest lakes in the Tatra Mountains), Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU 72A(7): 1–80 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Pacl J., Wit-Jóźwik W., 1974, Teplota vôd (Temperature of water), [in:] Konček M. (ed.), Klimat Tatr (Tatras climate), Veda Vydav. SAV, Bratislava: 181–204 (in Slovakian).Search in Google Scholar

Thompson R., Kamenik C., Schmidt R., 2005, Ultra-sensitive Alpine lakes and climate change, J. Limnol. 64(2): 139–152.10.4081/jlimnol.2005.139Otwórz DOISearch in Google Scholar

Verburg P., Hecky R.E., Kling H., 2003, Ecological consequences of a century of warming in Lake Tanganika, Science 301: 505–507.10.1126/science.108484612829786Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD