1. bookTom 60 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Operation corrosion test of austenitic steel bends for supercritical coal boilers

Data publikacji: 19 Mar 2016
Tom & Zeszyt: Tom 60 (2016) - Zeszyt 1 (March 2016)
Zakres stron: 21 - 27
Polecane artykuły z Trend MD