1. bookTom 40 (2016): Zeszyt 1 (December 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4608
Pierwsze wydanie
26 Feb 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Analysis of the equipment operation system in terms of availability

Data publikacji: 30 Jan 2017
Tom & Zeszyt: Tom 40 (2016) - Zeszyt 1 (December 2016)
Zakres stron: 5 - 20
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4608
Pierwsze wydanie
26 Feb 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Borgoń, J., Jaźwiński, J., Klimaszewski, S., Żmudziński, Z., i Żurek, J. Symulacyjne metody badania bezpieczeństwa lotów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ASKON, 1998. (Simulative methods for investigation of flight safety, Warsaw, Scientific Publishing House ASKON, 1998).Search in Google Scholar

[2] Paska, J., i Marchel, P. Wykorzystanie metod procesów Markowa i semi-Markowa w analizie niezawodności i systemów. Warszawa: Politechnika Warszawska. (Application of Markov and semi-Markov processes to analysis of reliability and system behaviour. Warsaw, University of Technology).Search in Google Scholar

[3] Grabski, F., Jaźwiński, J. Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa i logistyki. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. 2009. (Functions with random arguments applicable to issues of reliability, safety and logistics, Warsaw, WKiŁ, 2009).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo