1. bookTom 16 (2015): Zeszyt 30 (December 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2457-9017
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Putting Into Circulation or Driving an Unlicensed Motor Vehicle Pursuant to The New Romanian Penal Code

Data publikacji: 26 Nov 2015
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2015) - Zeszyt 30 (December 2015)
Zakres stron: 39 - 46
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2457-9017
Pierwsze wydanie
16 Apr 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. F. Streteanu, Penal Law Treaty. General Part, volume I, C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2008Search in Google Scholar

2. S. Bogdan, D.A. Serban, The New Penal Code. Special Part. Analysis, Explanations, Comments, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2014Search in Google Scholar

3. T. Toader and collab., The New Penal Code. Comments on Sections, Hamangiu Publishing House, Bucharest, 2014Search in Google Scholar

4. A. Ionas, A.F. Magureanu, C. Dinu, Penal Law. Special Part, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2015Search in Google Scholar

5. V. Dobrinoiu and collab., The New Penal Code Comented. Special Part, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2014Search in Google Scholar

6. M.A. Hotca and collab., Offences Provided in Special Laws. Comments and Explanations, Edition 3, C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2013Search in Google Scholar

7. A. Boroi, Penal Law. Special Part, Ch. Beck Publishing House, Bucharest, 2011Search in Google Scholar

8. V. Pavaleanu, Special Penal Law, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2014Search in Google Scholar

9. Dungan, The Analysis of the Offences’ Content Against the Circulation on the Public Roads by Means of the New Penal Code (I), The Law, no. 2/2011Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD