1. bookTom 11 (2011): Zeszyt 2 (December 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Consumer Bankruptcy in Poland

Data publikacji: 24 Jan 2018
Tom & Zeszyt: Tom 11 (2011) - Zeszyt 2 (December 2011)
Zakres stron: 93 - 107
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD