1. bookTom 12 (2012): Zeszyt 1 (June 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Solicitation of Children for Sexual Purposes: The New Offence in the EU (Under The Directive 2011/92/EU)

Data publikacji: 24 Jan 2018
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2012) - Zeszyt 1 (June 2012)
Zakres stron: 141 - 151
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD