1. bookTom 12 (2012): Zeszyt 1 (June 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Protection of Indigenous or Traditional Knowledge Under Intellectual Property Laws: An Examination of the Efficacy of Copyright Law, Trade Secret and SUI Generis Rights

Data publikacji: 24 Jan 2018
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2012) - Zeszyt 1 (June 2012)
Zakres stron: 7 - 37
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD