1. bookTom 13 (2013): Zeszyt 2 (December 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Organizational Arrangement of an Administrative Authority as a Prerequisite to a due Administration of Competence (Presented on the Council for Radio and Television Broacasting)

Data publikacji: 24 Jan 2018
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2013) - Zeszyt 2 (December 2013)
Zakres stron: 51 - 65
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2464-6601
Pierwsze wydanie
08 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD