1. bookTom 61 (2015): Zeszyt 4 (December 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Determination of nicotine levels in the leaves of some Nicotiana tabacum varieties cultivated in Syria

Data publikacji: 06 Jan 2016
Tom & Zeszyt: Tom 61 (2015) - Zeszyt 4 (December 2015)
Zakres stron: 23 - 30
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-8343
Pierwsze wydanie
04 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Streszczenie

Wstęp: Tytoń jest najczęściej uprawianą niejadalną rośliną na świecie. Głównym lotnym alkaloidem występującym w liściach tytoniu jest nikotyna.

Cel: Celem pracy było oznaczenie zawartości nikotyny w siedmiu różnych odmianach Nicotiana tabacum uprawianych w Syrii: Virginia, Burlip, Katrina, Shk al-bent, Zegrin, Basma i Burley.

Metody: Ekstrakcję nikotyny prowadzono według obowiązująch metod, a jej stężenie określono za pomocą LC/MS/MS w odniesieniu do wzorca. Procentowe stężenie nikotyny zostało obliczone ręcznie. Analizy statystycznej użyto do określenia istotności różnic zmiennych i dla porównań wielokrotnych

Wyniki: Zawartość nikotyny w suchej masie liści tytoniu wynosiła 6.7% w odmianie Virginia, 4.9% w Burlip, 4.84% w Katrina, 4.67% w Shk al-bent, 4% w Zegrin, 3.3% w Basma i <3% w Burley. Istotne różnice w stężeniu nikotyny u różnych odmian zostały określone za pomocą testu LSD na poziomie 0,05.

Wnioski: Otrzymane wyniki wskazują, że odmiany tytoniu uprawiane w Syrii, zwłaszcza Virginia, Burlip i Katrina mogą być tanim i bogatym źródłem nikotyny stosowanej w różnych gałęziach przemysłu.

Keywords

Słowa kluczowe:

1. Wendie H, Mickel WK. Handbook of cultural practice for flue-cured tobacco, Unpublished, 1973; 1-3.Search in Google Scholar

2. Benowitz NL. Pharmacology of nicotine: addiction and therapeutics. Ann Rev Pharmacol Toxicol 1996; 36:597-613.10.1146/annurev.pa.36.040196.0031218725403Search in Google Scholar

3. Shekhar S, Hem RP, Atul A. Alcohol and Drug Abuse, New age International P. Ltd. 2003:69-73.Search in Google Scholar

4. Tso TC, Jeffrey RN. Studies on tobacco alkaloids. II. The formation of nicotine and nor-nicotine in tobacco supplied with N15. Plant Physiol 1956:86-93.10.1104/pp.32.2.8654087016654967Search in Google Scholar

5. Tso TC. Physiology and biochemistry of tobacco plants. Plant Science Research Division U.S. Department of Agriculture, Dowden, Hutchinson and Ross, Inc. Beltsville Maryland USA, 1972.Search in Google Scholar

6. Hawks SNJ. Principle of Flue-cured tobacco production, 2nd ed., John Wiley and Sons, 1978:32-35.Search in Google Scholar

7. De Roton C, Tan Cogne J, Bazin R. Agro-Phyto Groups, Montreux, AP3. Effect of maturity on the leaf characteristics of flue-cured varieties K 326 and ITB 31612. CORESTA Meet, SEITA, Institut du Tabac, Bergerac, France 1997.Search in Google Scholar

8. Tsotsolis NC, Kanellopoulos GP. Nitrogen fertilization trials for flue-cured tobacco. CORESTA Meet. Agro-Phyto Groups, Montreux, AP33. Tobacco Institute of Greece, Drama, Greece 1977.Search in Google Scholar

9. Andersson C, Wennström P, Gry J. Nicotine alkaloids in solanaceous food plants. Tema Nord 2003; 531:1-37.Search in Google Scholar

10. Hukkanen J, Jacob P, Benowitz NL. Metabolism and disposition kinetics of nicotine, Pharmacol Rev 2005; 57(1):79-115.Search in Google Scholar

11. Blakely T, Bates M. Nicotine and Tar in cigarette tobacco: a literature review to inform policy development, A report for the Ministry of Health of New Zealand, Institute of Environmental Science and Research Limited (ESR), 1998.Search in Google Scholar

12. Encyclopedia of Occupational Health and Safety: International labor office, Geneva, 3rd ed. 1983; 2:1440.Search in Google Scholar

13. Keith AT, Chinn BA. Nicotine. Drugs and the brain, California State University, USA, 1996.Search in Google Scholar

14. Vlase L, Filip L, Mîndruţău I, Leucuţa SE. Determination of nicotine from tobacco by LC–MS–MS. Studia Universitatis Babes-Bolyai Physica 2005; 4:19-24.Search in Google Scholar

15. Tambwekar KR, Kakariya RB, Garg S. A validated high performance liquid chromatographic method for analysis of nicotine in pure form and from formulations, J Pharm Biomed Ana 2003; 32:441-450.Search in Google Scholar

16. Tuomi T, Johnsson T, Reijula K. Analysis of nicotine, 3-hydroxycotinine, cotinine, and caffeine in urine of passive smokers by HPLC-tandem mass spectrometry. Clin Chem 1999; 45:2164-2172.10.1093/clinchem/45.12.2164Search in Google Scholar

17. Byrd GD, Davis RA, Ogden MW. A rapid LC-MS-MS method for the determination of nicotine and cotinine in serum and saliva samples from smokers: validation and comparison with a radioimmunoassay method. J Chromatogr Sci 2005; 43:133-140.10.1093/chromsci/43.3.13315842752Search in Google Scholar

18. Hossain AM, Salehuddin SM. Analytical determination of nicotine in tobacco leaves by gas chromatography–mass spectrometry. Arabian J. Chem 2013; 6:275-278.Search in Google Scholar

19. Ministry of Agriculture. Annual Agricultural statistical Abstract (http://moaar.gov.sy/main/archives/12850) 2013.Search in Google Scholar

20. Tassew Z. Levels of nicotine in Ethiopian tobacco [dissertation] School of Graduate Studies. Addis Ababa University 2007:48-50.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo