1. bookTom 17 (2015): Zeszyt 1 (December 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-6885
Pierwsze wydanie
28 Dec 2012
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

SAMMANSÄTTNINGAR I SPRÅKRÅDETS NYORDSLISTOR: PRODUKTIVITET OCH FÖRSTÅELIGHET

Data publikacji: 05 Dec 2015
Tom & Zeszyt: Tom 17 (2015) - Zeszyt 1 (December 2015)
Zakres stron: 4 - 18
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2299-6885
Pierwsze wydanie
28 Dec 2012
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Cederberg, A. (2013). Google äger inte språket! Retrieved from: http://www.sprakradet.se/15922 (tillgång: 11.11.2013).Search in Google Scholar

Johannisson, T., Mattson, G. (1974). Svenska Akademiens ordlista under 100 år. Stockholm: Esselte Studium.Search in Google Scholar

Liljestrand, B. (1975). Så bildas orden. Lund: Studentlitteratur.Search in Google Scholar

Moberg, L.(2000). Nyordsboken. Med 2000 nya ord in i 2000-talet. Stockholm: Svenska språknämden.Search in Google Scholar

Språkrådets Nyordslistor (2000-2012). http://www.sprakradet.se/nyordslistor (tillgång: 01.09.2013).Search in Google Scholar

Språkrådet (u.å.). http://www.sprakradet.se/ med undersidor (tillgång: 11.11.2013).Search in Google Scholar

Svanlund, J.(2009). Lexikal etablering. En korpusundersökning av hur nya sammansättningar konventionaliseras och får sin betydelse. Stockholm: Institutionen för nordiska språk.Search in Google Scholar

Swedenborg, L. (ed.) (1988). Från rondell till gräddfil. Nya ord i svenskan från 40-tal till 80-tal. Stockholm: Esselte Studium.Search in Google Scholar

Söderbergh, R. (1971). Svensk ordbildning. Stockholm: Nämnden för svensk språkvård.Search in Google Scholar

Teleman, U. (1972). Om svenska ord. Lund: Gleerups.Search in Google Scholar

Teleman, U. (et. al.) (1999). Svenska Akademiens Grammatik: Bd. 2; Ord. Stockholm: Svenska Akademien.Search in Google Scholar

Westman, M. (1995). Språkets lustgård och djungel. Stockholm: Norstedts.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD