1. bookTom 25 (2017): Zeszyt 4 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
ISSN
1426-2630
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Introduction to Stopping Time in Stochastic Finance Theory. Part II

Data publikacji: 28 Mar 2018
Tom & Zeszyt: Tom 25 (2017) - Zeszyt 4 (December 2017)
Zakres stron: 261 - 268
Otrzymano: 29 Nov 2017
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
ISSN
1426-2630
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Grzegorz Bancerek, Czesław Bylinski, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, Karol Pak, and Josef Urban. Mizar: State-of-the-art and beyond. In Manfred Kerber, Jacques Carette, Cezary Kaliszyk, Florian Rabe, and Volker Sorge, editors, Intelligent Computer Mathematics, volume 9150 of Lecture Notes in Computer Science, pages 261-279. Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-20614-1. doi: 10.1007/978-3-319-20615-8 17.10.1007/978-3-319-20615-817Otwórz DOISearch in Google Scholar

[2] Hans Föllmer and Alexander Schied. Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time, volume 27 of Studies in Mathematics. de Gruyter, Berlin, 2nd edition, 2004.10.1515/9783110212075Search in Google Scholar

[3] Hans-Otto Georgii. Stochastik, Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. deGruyter, Berlin, 2nd edition, 2004.Search in Google Scholar

[4] Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, and Adam Naumowicz. Four decades of Mizar. Journal of Automated Reasoning, 55(3):191-198, 2015. doi: 10.1007/s10817-015-9345-1.10.1007/s10817-015-9345-1Otwórz DOISearch in Google Scholar

[5] Peter Jaeger. Introduction to stopping time in stochastic finance theory. Formalized Mathematics, 25(2):101-105, 2017. doi: 10.1515/forma-2017-0010.10.1515/forma-2017-0010Otwórz DOISearch in Google Scholar

[6] Achim Klenke. Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2006.Search in Google Scholar

[7] Andrzej Nedzusiak. -fields and probability. Formalized Mathematics, 1(2):401-407, 1990.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD