1. bookTom 24 (2016): Zeszyt 3 (September 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Uniform Space

Data publikacji: 21 Feb 2017
Tom & Zeszyt: Tom 24 (2016) - Zeszyt 3 (September 2016)
Zakres stron: 215 - 226
Otrzymano: 30 Jun 2016
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Grzegorz Bancerek, Czesław Bylinski, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, Karol Pak, and Josef Urban. Mizar: State-of-the-art and beyond. In Manfred Kerber, Jacques Carette, Cezary Kaliszyk, Florian Rabe, and Volker Sorge, editors, Intelligent Computer Mathematics, volume 9150 of Lecture Notes in Computer Science, pages 261-279. Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-20614-1. doi:10.1007/978-3-319-20615-8_17.Search in Google Scholar

[2] Nicolas Bourbaki. General Topology: Chapters 1-4. Springer Science and Business Media, 2013.Search in Google Scholar

[3] Czesław Bylinski. Some basic properties of sets. Formalized Mathematics, 1(1):47-53, 1990.Search in Google Scholar

[4] Mai Gehrke, Serge Grigorieff, and Jean-Éric Pin. A topological approach to recognition. In Automata, Languages and Programming, pages 151-162. Springer, 2010.10.1007/978-3-642-14162-1_13Search in Google Scholar

[5] Stanisława Kanas, Adam Lecko, and Mariusz Startek. Metric spaces. Formalized Mathematics, 1(3):607-610, 1990.Search in Google Scholar

[6] Beata Padlewska. Locally connected spaces. Formalized Mathematics, 2(1):93-96, 1991.Search in Google Scholar

[7] Beata Padlewska. Families of sets. Formalized Mathematics, 1(1):147-152, 1990.Search in Google Scholar

[8] Wojciech A. Trybulec. Groups. Formalized Mathematics, 1(5):821-827, 1990.Search in Google Scholar

[9] Wojciech A. Trybulec. Subgroup and cosets of subgroups. Formalized Mathematics, 1(5): 855-864, 1990.Search in Google Scholar

[10] Milan Vlach. Algebraic and topological aspects of rough set theory. In Fourth International Workshop on Computational Intelligence & Applications, IEEE SMC Hiroshima Chapter, Hiroshima University, Japan, December 10&11, 2008.Search in Google Scholar

[11] Milan Vlach. Topologies of approximation spaces of rough set theory. In Interval/ Probabilistic Uncertainty and Non-Classical Logics, pages 176-186. Springer, 2008.10.1007/978-3-540-77664-2_14Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD