1. bookTom 24 (2016): Zeszyt 3 (September 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Riemann-Stieltjes Integral

Data publikacji: 21 Feb 2017
Tom & Zeszyt: Tom 24 (2016) - Zeszyt 3 (September 2016)
Zakres stron: 199 - 204
Otrzymano: 30 Jun 2016
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Grzegorz Bancerek, Czesław Bylinski, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, Karol Pak, and Josef Urban. Mizar: State-of-the-art and beyond. In Manfred Kerber, Jacques Carette, Cezary Kaliszyk, Florian Rabe, and Volker Sorge, editors, Intelligent Computer Mathematics, volume 9150 of Lecture Notes in Computer Science, pages 261-279. Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-20614-1. doi:10.1007/978-3-319-20615-8_17.Search in Google Scholar

[2] Czesław Bylinski. The complex numbers. Formalized Mathematics, 1(3):507-513, 1990.Search in Google Scholar

[3] S.L. Gupta and Nisha Rani. Fundamental Real Analysis. Vikas Pub., 1986.Search in Google Scholar

[4] Einar Hille. Methods in classical and functional analysis. Addison-Wesley Publishing Co., Halsted Press, 1974.Search in Google Scholar

[5] H. Kestelman. Modern theories of integration. Dover Publications, 2nd edition, 1960.Search in Google Scholar

[6] Jarosław Kotowicz. Convergent real sequences. Upper and lower bound of sets of real numbers. Formalized Mathematics, 1(3):477-481, 1990.Search in Google Scholar

[7] Keiichi Miyajima, Takahiro Kato, and Yasunari Shidama. Riemann integral of functions from ℝ into real normed space. Formalized Mathematics, 19(1):17-22, 2011. doi:10.2478/v10037-011-0003-8.Search in Google Scholar

[8] Daniel W. Stroock. A Concise Introduction to the Theory of Integration. Springer Science & Business Media, 1999.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo