1. bookTom 4 (2016): Zeszyt 2 (December 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2303-5013
Pierwsze wydanie
08 Sep 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Electronic Commerce

Data publikacji: 18 Feb 2017
Tom & Zeszyt: Tom 4 (2016) - Zeszyt 2 (December 2016)
Zakres stron: 133 - 141
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2303-5013
Pierwsze wydanie
08 Sep 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Krsmanović B, Polić S. (2012) Digiital economy. Material from lectures, University of East Sarajevo, Faculty of Business and Economics Bijeljina.Search in Google Scholar

2. Milićević V, (2002), Internet economy, Faculty of Organisation Science (FON) Beograd.Search in Google Scholar

3. Milosavljević M, Grubor G, Veinović M, (2009), Business informatics, Singidunum University.Search in Google Scholar

4. Stankić R, Krsmanović B, (2007), Electronic business, Faculty of Business and Economics Bijeljina.Search in Google Scholar

5. Script for the entrance examination of Electronic business, (2009), FON, Beograd.Search in Google Scholar

6. Uroš T, (2006), Electronic business, Belgrade business School.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo