1. bookTom 4 (2016): Zeszyt 2 (December 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2303-5013
Pierwsze wydanie
08 Sep 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Contemporary Aspects of Correlation between Agriculture and Rural Development

Data publikacji: 18 Feb 2017
Tom & Zeszyt: Tom 4 (2016) - Zeszyt 2 (December 2016)
Zakres stron: 95 - 112
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2303-5013
Pierwsze wydanie
08 Sep 2015
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

1. Bryden, J., Section 3, Rural Development, In Landsis: Proposal on Agri-Environmental Indisator PAIS, Luxenbourg, 2001.Search in Google Scholar

2. John Kenneth Galbraith, The Affluent Society/The Humane Agenda, PS Grmeč-Privredni pregled (eng.: Economic Review), Belgrade, 2001Search in Google Scholar

3. Jovanović N. Miroslav, Evropska ekonomska integracija (eng.: European Economic Integration), CID, Faculty of Economics, Belgrade, 2006.Search in Google Scholar

4. Popović Goran, Ekonomija Evropske unije (eng.: Economics of the European Union), Faculty of Economics, Banja Luka, 2009.Search in Google Scholar

5. Prokopijević Miroslav, Evropska unija (eng.: The European Union), JP Službeni glasnik (PE Official Gazette), Belgrade, 2005.Search in Google Scholar

6. Richard Baldwin & Charles Wyplosz, The economics of european integration, McGraw-Hill, 2006.Search in Google Scholar

7. Rural Developments, European Commision for Agriculture (DiGVI), cap 2000, Working Document 1997.Search in Google Scholar

8. Zakić Z., Agrarna ekonomija (eng.: Agricultural Economy), CID, Faculty of Economics, Belgrade, 2001.Search in Google Scholar

9. Zakić Zorka, Stojanović Žaklina, Koncept integralnog ruralnog razvoja EU i mogućnosti njihovog korištenja u Srbiji, Institucionalne reforme i tranzicija agroprivrede u Srbiji (eng.: Concept of Integrated Rural Development of EU and Possibility of its Implementation in Serbia, Institutional Reform and Transition of Agribusiness in Serbia), Faculty of Economics in Belgrade, 2002Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo