1. bookTom 50 (2016): Zeszyt 1 (January 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1336-0329
Pierwsze wydanie
30 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editorial

Data publikacji: 22 Feb 2016
Tom & Zeszyt: Tom 50 (2016) - Zeszyt 1 (January 2016)
Zakres stron: 1 - 2
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo