1. bookTom 27 (2016): Zeszyt 3 (July 2016)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Prof. D. Layten Davis, Ph.D. April 25, 1938 – April 30, 2016

Data publikacji: 10 Sep 2016
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2016) - Zeszyt 3 (July 2016)
Zakres stron: 101 - 101
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo