1. bookTom 26 (2015): Zeszyt 7 (September 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editors’ Note

Data publikacji: 20 Oct 2015
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2015) - Zeszyt 7 (September 2015)
Zakres stron: 297 - 297
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo