1. bookTom 26 (2015): Zeszyt 6 (June 2015)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Erratum notice

Data publikacji: 16 Jul 2015
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2015) - Zeszyt 6 (June 2015)
Zakres stron: 296 - 297
Otrzymano: 06 Jan 2015
Przyjęty: 19 May 2015
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo