1. bookTom 26 (2014): Zeszyt 4 (December 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Dr. Michael W. Ogden, Recipient of the 2014 Tobacco Science Research Conference Lifetime Achievement Award

Data publikacji: 31 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 26 (2014) - Zeszyt 4 (December 2014)
Zakres stron: 136 - 137
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo