1. bookTom 66 (2017): Zeszyt 3 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Probable historical record of the Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris) in the Czech Republic on the Moravian-Silesian territory

Data publikacji: 06 Mar 2018
Tom & Zeszyt: Tom 66 (2017) - Zeszyt 3 (December 2017)
Zakres stron: 281 - 287
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

An on ymus (1886): Vereinsangellegenheiten. Neu beigetretene Mitglieder. - Mitt. Orn. Ver. Wien 10(11): 131.Search in Google Scholar

- (1891): Úmrtí (A. Schwab). - Opav. Týdenník 22(2/1433): 3.Search in Google Scholar

- (1897a): Bezirkschulinspector Bednarz. - Ostrauer Zeitung 16: 4.Search in Google Scholar

- (1897b): Korespondenzen: Spende. - Ostrauer Zeitung 24: 2.Search in Google Scholar

- (1897c): Úmrtí (J. Bednař). - Opav. Týdenník 28(12/2063): 3.Search in Google Scholar

- (1897d): Z Mor. Ostravy: Úmrtí (J. Bednař). - Noviny Těšínské 3(10): 3.Search in Google Scholar

- (s. d., a): Faunistická komise ČSO. Seznam pozorování, Downloaded from: http://fkcso.cz/fk/posuzovane.htmlSearch in Google Scholar

- (s. d., b): Pozorování, zaslaná k posouzení v roce 2014. Downloaded from: http://fkcso/aktuality/files2014.htmlSearch in Google Scholar

- (1984-2013): Slezské museum Opava, zoologické pracoviště. ms. Kniha přírůstků Z.Search in Google Scholar

Bednař J. (1891): Adolf Schwab. Eine biographische Skizze. - Verh. Natur. Ver. Brünn 29: 268-269.Search in Google Scholar

Belik V.P. (1994): Where on earth does the Slender-billed Curlew breed? - Wader Study Group Bull. 75: 37-38.Search in Google Scholar

Beneš B., Hanák F. & Hudeček J.J. (2005): Birds of Czech and Slovak Republics in Silesian museum Opava. - Zprávy MOS 63: 143-206.Search in Google Scholar

Bertau P. (2014): Die Bedeutung historischer Vogelnamen. Nichtsingvögel. Band 1. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.10.1007/978-3-642-41733-7Search in Google Scholar

BirdLife International (2015): Slender-billed Curlew, Numenius tenuirostris. IUCN Red List for birds. Downloaded from: http://www.birdlife.org (presented: Februar 2, 2015).Search in Google Scholar

Brehm C.L. (1830): Veschluss der Uebersicht der deutschen Vögel. - Isis von Oken 21: 1268-1285.Search in Google Scholar

Bojko G.W. & Nowak E. (1996): Observation of a Slender-billed Curlew in west Siberia. - Wader Study Group Bull. 81: 79.Search in Google Scholar

Buchanan G., Bon d A., Cr ock for d N., Kamp J., Pearce-Higgin s J. & Hilton G. (2017): The potential breeding range of Slender-billed Curlew, Numenius tenuirostris, identified from stable-isotope analysis. - Bird Conservation International 2017: 1-10.10.1017/S0959270916000551Otwórz DOISearch in Google Scholar

Cleeves T.N. & Cr ockfor d N. (2008): The Slender-billed Curlew, Numenius tenuirostris: the greatest European birding challenge. - Orn. Anzeiger 47(23): 198-207.Search in Google Scholar

Cleeves T., Crockford N. & Köh ler P. (2008): Die grösste feldornithologische Herausforderung: Die suche nach dem Dünnschnabelbrachvogel. - Falke 55: 419-428.Search in Google Scholar

Cooper J.H. & Adams M.P. (2005): Extinct and endangered bird collections: managing the risk. - Zool. Med. Leiden 79-3(11): 123-130.Search in Google Scholar

Crock for d N. (2009): Can you help find the Slender-billed Curlew? - Wader Study Group Bull. 116: 62-64.Search in Google Scholar

Dalla-Torre K. von & Knauer F. (1887): Handwörterbuch der Zoologie. Ferdinand Enke, Stuttgart.Search in Google Scholar

Donald P., Collar N., Mar sden S. & Pain D.J. (2013): Facing Extinction. The World Rarest Birds and the Race to Save Them: 2nd Edition. T & AD Poyser, London.Search in Google Scholar

Gills J. van, Wiersma P. & Shar pe C.J. (2015): Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris). In: del Hoyo J., Elliot A., Sar gatal J., Christie D.A., de Juan a E. [eds]: Handbook of the Birds of the World alive. Lynx Edicions, Barcelona.Search in Google Scholar

Glutz von Blotzheim U.N., Bauer K. & Bezzel E. (1977): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 7, Teil 2 (Charadriiformes). Akad. Verlagsgesselschaft, Wiesbaden.Search in Google Scholar

Heinke G. (1890): Jahresversammlung am 21. December 1889. - Verh. Natur. Ver. Brünn 18: 43-46.Search in Google Scholar

Hrozek A. (1965): Školství ve Frýdku-Místku před protektorátem. In: 700 let Frýdku-Místku: 189-204. Městnár. výbor, Frýdek-Místek.Search in Google Scholar

Hirschfeld E., Swash A. & Stiel R. (2013): The World´s Rarest Birds. Princeton Univ. Press, New Jersey.10.1515/9781400844906Search in Google Scholar

Hudec K. & Šťastn ý K. [eds] (2005): Fauna ČR, sv. 29. Ptáci-Aves. Díl II/2 (2., přeprac. a doplněné vyd.). Academia, Praha.Search in Google Scholar

Hudec K., Ch ytil J., Šťastn ý K. & Bejček V. (1995): Birds of the Czech Republic. - Sylvia 31(2): 97-149.Search in Google Scholar

Hudec K., Kon dělka D. & Novotn ý I. (1966): Ptactvo Slezska. Slezské museum, Opava.Search in Google Scholar

Hudeček J.J. (2016): Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris) in the Czech Republic territory: the historical occurrence of this species in Bohemia and its return on the checklist. - Acta Mus. Siles., Sci. Natur. 65: 71-73.Search in Google Scholar

Hudeček J.J. & Han ák F. (2000): Die Vögel aus Europa in der naturhistorischen Sammlung von Adolf Schwab. - Zprávy MOS 58: 125-138.Search in Google Scholar

Hudeček J.J., Ben eš B. & Han ák F. (2002): Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris) in collections of museums in the Czech Republic. - Zprávy MOS 60: 73-82.Search in Google Scholar

Kadlčák J.M. (1905): Zvířena beskydské oblasti na Lašsku. In: Sch ücker J., Pr ášek J., Kadlčák J.M. [eds]: Památník Matice Místecké, pp. 29-33. Nákl. Matice Místecké, Místek.Search in Google Scholar

Kolektiv autorů (1993): Geografický místopisný slovník světa. Academia, Praha.Search in Google Scholar

Kren J. (2000): Birds of the Czech Republic. Christopher Helm, London.Search in Google Scholar

Krulikovsk ý Z.V. (2007): Lašsko. Etnografický a kulturní region Moravy a Slezska. Markrabství Lašské, s. l.Search in Google Scholar

Kulhán ková R. (2014): Dějiny školství ve Frýdku-Místku. Diplomová práce. Univerzita Palackého, Ped. fak., Katedra společ. věd, Olomouc.Search in Google Scholar

Motýl I. (2000): Kolihu tenkozobou léta nikdo neviděl. - Mladá Fronta Dnes, Severní Morava a Slezsko, 11 (273): 7.Search in Google Scholar

Oláh J. & Pign iczki C. (2010): New Hungarian record of Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris) in the Kiskumság (Hungary). - Aquila 16-17: 49-53.Search in Google Scholar

Prášek J. (1908): Ornithologické poměry na Lašsku. Třináctá výroč. zpráva c.k. vyššího gymnasia v Místku za školní rok 1907-1908, pp. 3-26. Nákl. Matice Místecké, Místek.Search in Google Scholar

Schwab A. (1869): Vogel-Fauna von Mistek und dessen weiterer Umgebung. - Verh. Natur. Ver. Brünn 7: 3-160.Search in Google Scholar

Tschusi zu Sch midh offen V. von (1896): Nicht Numenius phaeopus, sondern tenuirostris in Tirol erlegt. - O. Jb. 7(5): 241.Search in Google Scholar

Vavřík M. (in litt.): Dopis Jiřímu J. Hudečkovi ze dne 20.3.2006.Search in Google Scholar

Vavřík M. & Czech Faunistic Committee (2015): Checklist of birds of the Czech Republic, Downloaded from: http://fkcso.cz/cz-list.htmSearch in Google Scholar

Vondráček J. (2002): Ornithological survey of the Novozámecký rybník National Natur Reserve. In: Turoňová D. [ed.]: Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník: přírodovědné průzkumy a péče o chráněné území (Biological survey and management). - Příroda 20: 1-176.Search in Google Scholar

Wurzbach C. von (1876): Adolf Schwab. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 32. Bd: 261-262. Verlag der k. k. Hof-und Staatsdruckerei, Wien.Search in Google Scholar

Zhmud M. (2005): Slender-billed Curlew: promising discovery in the Danube delta. - Wader Study Group Bull. 106: 51-54.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo