1. bookTom 66 (2017): Zeszyt 3 (December 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Distribution of mountain hawkweeds (Hieracium s. str.) in the Hrubý Jeseník Mountains

Data publikacji: 06 Mar 2018
Tom & Zeszyt: Tom 66 (2017) - Zeszyt 3 (December 2017)
Zakres stron: 193 - 229
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Albín R. (2005): Inventarizační průzkum NPR Šerák-Keprník 2004-2005. Ms., 69 pp. [Depon. In: AOPK ČR Správa CHKO Jeseníky, Jeseník].Search in Google Scholar

- (2006): Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev v navrhované přírodní rezervaci Břidličná. Ms., 70 pp. [Depon. In: AOPK ČR Správa CHKO Jeseníky, Jeseník].Search in Google Scholar

Banaš M., Tr eml V., Lekeš V. & Kur as T. (2001): Několik poznámek ke stanovení alpinské hranice lesa ve Východních Sudetech. pp. 109-128. In: Létal A., Szczyr ba Z. & Vys oudil M. [eds]: Sborník příspěvků výroční konference České geografické společnosti - "Česká geografie v období rozvoje informačních technologií", 25.-27.9.2001. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.Search in Google Scholar

Banaš M., Zeidler M. & Zahradn ík D. (2012): Ovlivňují globální změny prostředí alpinskou tundru Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku? - Ochrana přírody 3/2012: 14-17.Search in Google Scholar

Bräutigam S. (1992): Hieracium L. pp. 325-333 et 550-560. In: Meusel H. & Jäger E.J. [eds]: Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora 3. Gustaf Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York.Search in Google Scholar

Bureš L. (2013): Chráněné a ohrožené rostliny chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Rubico, Olomouc, 314 pp.Search in Google Scholar

Bureš L., Kočvar a R., Kur as T. & Hr adeck ý J. (2009): Problematika kleče v Hrubém Jeseníku. pp. 9-63. In: Vítek O. [ed.]: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. AOPK ČR, Praha.Search in Google Scholar

Fiek E. (1881): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Anteils, enthaltend die wildwachsenden, verwilderten und angebauten Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen. J.U. Kern’s Verlag, Breslau, 571 pp.Search in Google Scholar

Formánek E. (1886): Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. - Oesterr. Bot. Z. 36/7: 232-237.10.1007/BF02099656Search in Google Scholar

Fries E. (1862): Epicrisis generis Hieraciorum. Upsala Universitets Årsskrift, Upsala, 158 pp.Search in Google Scholar

Grabowski H. (1843): Flora von Ober-Schlesien und dem Gesenke, mit erücksichtigung der geognostischen, Boden- und Höhen- Verhältnisse. Gosohorsky, Breslau, 451 pp.Search in Google Scholar

Hošek E. (1963): Zalesňování horských holí v okolí Pradědu. - Čas. Slez. Muz. Opava (C) 2(12): 43-50.Search in Google Scholar

Hruby J. (1914): Die Ostsudeten. Eine Floristische Skizze. Verlag der Landesdurchforschungs-Kommission Druck von W. Burkart, Brünn, 136 pp.10.5962/bhl.title.8277Search in Google Scholar

Chrtek J. (1995): Notes on Hieracium alpinum and Hieracium nigrescens (section Alpina Fries) in the Eastern Sudeten (Mt. Králický Sněžník, the Hrubý Jeseník Mts) - Preslia 67: 97-106.Search in Google Scholar

- (1996): Chromosome numbers in selected Hieracium species (Compositae) in the Sudeten Mts and West and Ukrainian East Carpathians. - Fragm. Florist. Geobot. 41: 783-790.Search in Google Scholar

- (2004): Hieracium L. - jestřábník. pp. 540-701. In: Slavík B. & Štěpánková J. [eds]: Květena České republiky. Vol. 7. Academia, Praha.Search in Google Scholar

Chrtek J., Szeląg Z., Mr áz P. & Sever a M. (2002): Hieracium silesiacum Krause [Hieracium sparsum subsp. silesiacum (Krause) Zahn] v Západních Karpatech. - Bull. Slov. Bot. Spoloč. 24: 81-90.Search in Google Scholar

Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku: teorie anemoorografických systémů. Nakladatelství ČSAV, Praha, 409 pp.Search in Google Scholar

Jeník J., Bureš L. & Bur ešová Z. (1983a): Revised flora of Velká kotlina Cirque, the Sudeten Mountains, I. - Preslia 55: 25-61.Search in Google Scholar

- (1983b): Revised flora of Velká kotlina Cirque, the Sudeten Mountains, II. - Preslia 55: 123-141.Search in Google Scholar

Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt L., Chrtek J., Kocián J., Prančl J., Kobr lová L., Hroneš M. & Šulc V. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. - Preslia 88: 459-544.Search in Google Scholar

Klimeš L. & Klimešová J. (1991): Alpine tundra in the Hrubý Jeseník Mts, the Sudeten, and its tentative developement in the 20th century. - Preslia 63: 245-268.Search in Google Scholar

Kocián J. & Chr tek J. (2011): Hieracium mixtum Froel s. l. In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. - Zprávy Čes. Bot. Spol. 46: 116-118.Search in Google Scholar

Kocián J. (2012): Rozšíření a cytogeografie jestřábníku věsenkovitého (Hieracium prenanthoides Vill.) v Sudetech a Západních Karpatech. Ms. Bachelor theses, 69 pp. [Depon. In: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].Search in Google Scholar

- (2013): Reprodukční systémy polyploidního komplexu Hieracium prenanthoides. Ms. Master theses, 65 pp. [Depon. In: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Olomouc].Search in Google Scholar

Kočí M. (2005): Inventarizační průzkum NPR Praděd - flóra a vegetace. Ms., 38 pp. [Depon. In: AOPK ČR Správa CHKO Jeseníky, Jeseník].Search in Google Scholar

- (2009): Aktualizace mapovacího okrsku cz0782, Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR. AOPK ČR, Praha.Search in Google Scholar

Krause E. (1851): Ueber zwei neue Pflanzenformen aus der schlesischen Flora. - Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Kultur 28: 101-102.Search in Google Scholar

Mateo G. (2007): Los géneros Hieracium y Pilosella en el ámbito de Flora Iberica [online]. [cit. 1. 7. 2017]. Available from: http://www.floraiberica.es/floraiberica/texto/borradores/vol_XVI/Hieracium.pdfSearch in Google Scholar

Mráz P. (2005): Hieracium silesiacum (Asteraceae) in Poland. - Polish Bot. J. 50: 65-68.Search in Google Scholar

Novotná S, Dan ih elka J., Rotr ekl ová O. & Chrtek J. (2014): Jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum) v České republice. - Acta Rer. Natur. 15: 73-95.Search in Google Scholar

Oborny A. (1885): Flora von Mähren und österr. Schlesien. Commissionsverlag der k. k. Hof-Buchhandlung Carl Winiker, Brunn, 760 pp.Search in Google Scholar

- (1906): Die Hieracium aus Mähren und österr. Schlesien. H. Untergattung Euhieracium Torr. et Gray. - Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 44: 1-79.Search in Google Scholar

Pulkina S.V. & Tupits yn a N.N. (2000): Poliploidnye kompleksy v rode Hieracium (Asteraceae). - Turczaninowia 3: 79-81.Search in Google Scholar

Ronikier M. & Szeląg Z. (2008): Differentiation among disjunct populations of agamospermous species of Hieracium section Cernua (Asteraceae) in Central European subalpine habitats. - Bot. J. Linn. Soc. 158: 93-105.Search in Google Scholar

Sennikov A.N. (2005): A taxonomic and nomenclatural note on Hieracium caesium (Asteraceae). - Nord. J. Bot. 23: 305-314.Search in Google Scholar

Severa M. (2001): Hieracium villosum Jacq. a příbuzné druhy Západních Karpat a Sudet. Ms. Master theses, 77 pp. [Depon. In: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Praha].Search in Google Scholar

Skalický V. (1988): Pinus mugo Turra. - borovice kleč, kosodřevina. pp. 294-296. In: Hejn ý S. & Slavík B. [eds]: Květena České socialistické republiky. Vol. 1. Academia, Praha.Search in Google Scholar

Skřivánek V. (1956): Příspěvek k rozšíření rodu Hieracium v Hrubém Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 17: 397-405.Search in Google Scholar

Stace C.A., Gorn all R.J. & Shi Y. (1995): Chromosome numbers in Hieracium L. Section Alpina (Fries) F. N. Williams. - Watsonia 20: 367-377.Search in Google Scholar

Szeląg Z. (2004): Taxonomic and nomenclatural notes on Hieracium silesiacum (Asteraceae). - Polish Bot. J. 49: 15-20.Search in Google Scholar

- (2003): A synopsis of Hieracium sect. Cernua (Asteraceae). - Polish Bot. J. 48: 89-97.Search in Google Scholar

Štencl R. (2009): Monitoring významných druhů rostlin CHKO Jeseníky. Hieracium villosum. Ms., 3 pp. [Depon. In: AOPK ČR Správa CHKO Jeseníky, Jeseník].Search in Google Scholar

Thiers B. (2017): Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden’s Virtual Herbarium [online]. [cit. 1. 7. 2017]. Available from: http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.aspSearch in Google Scholar

Tyler T. & Jön sson J. (2009): Ploidy level analysis of apomictic Hieracium (Asteraceae) reveal unexpected patterns and variation. - Nordic J. Bot. 27: 490-502.Search in Google Scholar

Uechtritz R. (1871): Ein neues Hieracium der schlesischen Hochgebirge. - Oesterr. Bot. Z. 21: 293-295.Search in Google Scholar

Vickerek J. (1962): Zapomenutá lokalita Aster alpinus L. v Hrubém Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 23: 368-369.Search in Google Scholar

Wimmer F. & Grabowski H. (1829): Flora Silesiae. Pars secunda, Vol. II, Cl. XVI-XXII. Korn, Vratislavia, 400 pp.Search in Google Scholar

- (1840): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils. F. Hirt, Breslau, 48, 464, 82 pp.Search in Google Scholar

Zahn K.H. (1921-1923): Hieracium. pp. 1-1146. In: Engler A. [ed.]: Das Pflanzenreich. Wilhelm Engelmann, Leipzig.Search in Google Scholar

- (1922-1938): Hieracium. pp. 1-708. In: Graebner P. [ed.]: Synopsis der mitteleuropäischen Flora XII/1-3. Gebrüder Borntraeger, Leipzig.Search in Google Scholar

Zavadil V. (2007): Taxonomická a ekologická studie okruhu Hieracium bifidum Kit. ex Hornem. na území ČR. Ms. Master theses, 85 pp. [Depon. In: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Praha].Search in Google Scholar

Zeidler M., Duch oslav M., Banaš M. & Lešk ová M. (2012): Impacts of introduced dwarf pine (Pinus mugo) on the diversity and composition of alpine vegetation. - Community Ecol. 13(2): 213-220.10.1556/ComEc.13.2012.2.11Otwórz DOISearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo