1. bookTom 31 (2018): Zeszyt 4 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-6676
ISSN
2084-980X
Pierwsze wydanie
30 May 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Pathological lesions in the oral cavity in the course of connective tissue diseases

Data publikacji: 03 Jan 2019
Tom & Zeszyt: Tom 31 (2018) - Zeszyt 4 (December 2018)
Zakres stron: 209 - 212
Otrzymano: 15 Mar 2018
Przyjęty: 19 Apr 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-6676
ISSN
2084-980X
Pierwsze wydanie
30 May 2014
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Mackiewicz S, Zimmermann-Górska I. Reumatologia. Warszawa: PZWL;1995:87-180.Search in Google Scholar

2. Świerkot J, Kukiz-Świerkot G. Zmiany obserwowane na śluzówkach jamy ustnej w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej. Przew Lek. 2000;7:73-7.Search in Google Scholar

3. McCarty. Arthritis and allied conditions. Philadelphia: Lea & Febiger;1993:1149-356.Search in Google Scholar

4. Klippel JH, Dieppe AD. Rheumatology. London: Mosby-Year Book Europe;1994:10-59.Search in Google Scholar

5. Jura-Półtorak A, Olczyk K. Diagnostyka i ocena aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów. Diagn Lab. 2011;47:431-8.Search in Google Scholar

6. Ian R Mackay. Tolerance and autoimmunity. BMJ. 2000;321: 93-6.10.1136/bmj.321.7253.93112776810884262Search in Google Scholar

7. Patavino T. Natural medicine and nutritrional therapy as an alternative treatment in systemic lupus erythematosus. Altern Med Rev. 2001;6:460-71.Search in Google Scholar

8. Prokop J. Objawy skórne i narządowe w różnych postaciach tocznia rumieniowatego. Post Dermatol. 1995;12:19-29.Search in Google Scholar

9. Szumska-Tyrzyk B, Sadlak-Nowicka J, Antkiewicz H, Tyrzyk S. Stan kliniczny błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów chorych na tocznia rumieniowatego układowego (SLE). Dent Med Probl. 2002;39:79-83.Search in Google Scholar

10. Peterson-Jęckowska R, Wójcicka A, Kurnatowska A. Zmiany w jamie ustnej w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego – opis przypadku. Dent Med Probl. 2004;41:125-9.Search in Google Scholar

11. Meiri SD. Manifestations stomatologiques de la sclerodermie: description et prise en charge. These No Med. 616 Geneve, 2002.Search in Google Scholar

12. Vincent C, Agard C, Barbator S, N’Guyen JM, Planchon B, Durant C, et al. Orofacial manifestations of systemic sclerosis: A study of 30 consecutive patients. Rev Med Interne. 2009;30:5-11.10.1016/j.revmed.2008.06.01218757116Search in Google Scholar

13. Thum-Tyzo K, Balawejder A, Tyzo B, Petkowicz B, Krasowska D, Wysokińska-Miszczuk J. Występowanie zmian w jamie ustnej w przebiegu twardziny układowej. Dent Med Probl. 2010;47:53-60.Search in Google Scholar

14. Cankaya H, Kabasakal Y. Mandibular resorption due to progressive systemic sclerosis: a case report. J Oral Maxillofac Surg. 2001;59:565-7.10.1053/joms.2001.2269011326386Search in Google Scholar

15. Tolle SL. Scleroderma considerations for dental hygienists. Int J Dent Hyg. 2008;6:77-83.10.1111/j.1601-5037.2008.00292.x18412718Search in Google Scholar

16. Nauert P. Scleroderma and dental health. Scleroderma Foundation Newsline. 1999;2:14-5.Search in Google Scholar

17. Poole JL, Brewer C, Rossie K, Good CC, Conte C, Steen V. Factors related to oral hygiene in person with scleroderma. Int J Dent Hyg. 2005;3:13-7.10.1111/j.1601-5037.2004.00108.x16451372Search in Google Scholar

18. Ryniewicz B. Immunologiczne i zapalne uwarunkowania chorób nerwowo-mięśniowych. Pol Przegl Neurol. 2009;5: 177-83.Search in Google Scholar

19. Kukiz-Świerkot G, Świerkot J. Zmiany obserwowane na śluzówkach jamy ustnej w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej. Przew Lek. 2000;7:73-7.Search in Google Scholar

20. Jasiński M, Gołębiowska-Gągała B, Wieleba M. Objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego u dziecka z chorobą Kawasaki – opis przypadku. Neurol dziec. 2007;16:31.Search in Google Scholar

21. Turowska-Heydel D, Żuber Z, Sobczyk M, Pilch B. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w młodzieńczej chorobie Behceta - opis dwóch przypadków. Reumatol. 2010;48:276-81.Search in Google Scholar

22. Criteria for diagnosis of Behcet’s disease. International Study Group for Behcet’s Disease. Lancet. 1990;335:1078-80.Search in Google Scholar

23. Klippel JH, Dieppe PA, Ferri FF. Reumatologia. Lublin: Czelej; 2000:233-6.Search in Google Scholar

24. Włodkowska-Korytkowska M, Maślińska M, Saied F, Kwiatkowska B, Prochorec-Sobieszek M, Sudoł-Szopińska I. Przegląd metod diagnostycznych Zespołu Sjögrena. Reumatol. 2013;51:363-9.10.5114/reum.2013.38388Search in Google Scholar

25. Smoleńska Ż, Pawłowska J, Zdrojewski Z. Rola limfocytów T w patomechanizmie pierwotnego zespołu Sjögrena. Reumatol. 2012;50:45-51.Search in Google Scholar

26. Morawska J, Sierakowski S, Gińdzieńska-Sieśkiewicz E, Sierakowska M. Współwystępowanie zespołu Sjögrena i twardziny układowej. Reumatol. 2010;48:446-8.Search in Google Scholar

27. Zimmermann-Górska I. Zespół Sjögrena - przykład integracji nauk medycznych. Pol Arch Med Wewn. 2001;105:47-51.Search in Google Scholar

28. Fuglewicz A, Pękala Ł. Wtórny zespół Sjögrena u chorych z układowymi chorobami tkanki łącznej. Adv Clin Exp Med. 2003;12:329-39.Search in Google Scholar

29. Napenas JJ, Rouleau TS. Oral complications of Sjören’s syndrome. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2014; 26:55-62.10.1016/j.coms.2013.09.00424287193Search in Google Scholar

30. Cartee DL, Maker S, Dalonges D, Manski MC. Sjögren’s Syndrome: Oral Manifestations and Treatment, a Dental Perspective. J Dent Hyg. 2015;89:365-71.Search in Google Scholar

31. Zimmermann-Górska I. Reumatologia. Wyd 2. Warszawa: PZWL; 1995:35-36,103-4.Search in Google Scholar

32. Cackowska-Lass A, Kochańska B, Kręglewska B, Witek E. Ocena szybkości wydzielania śliny spoczynkowej i stymulowanej u chorych z zespołem Sjögrena. Dent Med Probl. 2004; 41:469-75.Search in Google Scholar

33. Szydlarska D, Grzesiuk W, Kupstas A, Bar-Andziak E. Ślina jako materiał diagnostyczny. Forum Med Rodz. 2008;6:454-64.Search in Google Scholar

34. Klichowska-Palonka M, Bachanek T. Możliwości wykorzystania śliny w diagnostyce i leczeniu wybranych stanów patologicznych – przegląd piśmiennictwa. Przegl Lek. 2011; 68:114-7.Search in Google Scholar

35. Qin R, Steel A, Fazel N. Oral mucosa biology and salivary biomarkers. Clin Dermatol. 2017;35:477-83.10.1016/j.clindermatol.2017.06.00528916029Search in Google Scholar

36. de Goés Soares L, Rocha RL, Bagordakis E, Galvão EL, Douglas-de-Oliveira DW, Falci SG. Relationship between Sjögren syndrome and periodontal status: A systematic review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2018;125:223-31.10.1016/j.oooo.2017.11.01829325853Search in Google Scholar

37. Phung L, Lollett IV, Goldhardt R, Davis JL, Young L, Ascherman D, et al. Parallel ocular and serologic course in a patient with early Sjogren’s syndrome markers. Am J Ophthalmol Case Rep. 2017;8:48-52.10.1016/j.ajoc.2017.10.008573171429260117Search in Google Scholar

38. Saied F, Włodkowska-Korytkowska M, Maślińska M, Kwiatkowska B, Kunisz W, Smorawińska P, et al. Przydatność ultrasonografii w diagnostyce zespołu Sjögrena. J Ultrason. 2013;13:55.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo