1. bookTom 1 (2013): Zeszyt 1 (October 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2346-5522
Pierwsze wydanie
15 Dec 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: Anikó Imre (ed.), A Companion to Eastern European Cinemas, Malden

Data publikacji: 05 Dec 2015
Tom & Zeszyt: Tom 1 (2013) - Zeszyt 1 (October 2013)
Zakres stron: 149 - 151
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2346-5522
Pierwsze wydanie
15 Dec 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD