1. bookTom 21 (2017): Zeszyt 1 (March 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Structure of a Flax Threshing Mass Device

Data publikacji: 06 Apr 2017
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2017) - Zeszyt 1 (March 2017)
Zakres stron: 47 - 57
Otrzymano: 01 Jun 2016
Przyjęty: 01 Sep 2016
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2449-5999
Pierwsze wydanie
12 Mar 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Вадим, М. (2014). Машины для обмолота снопов льна и обработки льняного вороха. Главная страница «Сельское хозяйство» Сайт рефератов.Search in Google Scholar

Диденко, Н. Ф., Черников, В. Г., Ковалев, М. М. (2003). Льноуборочная техника: состояние и направление развития. Тракторы и сельскохозяйственные машины. № 11, 35-38.Search in Google Scholar

Kamiński, E., Śarśunov, V. A., Kruglenja, V. E. (2014a). Fizyczno-mechaniczne i technologiczne właściwości lnianej masy omłotowej i jej części składowych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(84), 63-75.Search in Google Scholar

Kamiński, E., Śarśunov, V. A., Kruglenja, V. E. (2014b.) Wstępna obróbka masy omłotowej lnu włóknistego w celu pozyskiwania nasion. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(84), 77-86.Search in Google Scholar

Ковалев, М. М. (2006). Прогрессивные технологии и техника для производства льнопродукции. Техника и оборудование для села, 11, 18-20.Search in Google Scholar

Котченков, С. А., Максимов, К. В., Сотченков, А. В. (2006). Анализ обеспеченности хозяйств Псковской области в льноуборочной технике. Сборник научных трудов СПбГАУ Спб. 72-76.Search in Google Scholar

Marks, N. (2012). Maszyny do czyszczenia i sortowania płodów rolnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Skrypt. ss. 63.Search in Google Scholar

Сотченков, А. В. (2007). Повышение эффективности переработки льновороха путем совершенствования рабочих органов устройства разделения насыпи. Великие Луки, 140. Электронная библиотека диссертации.Search in Google Scholar

Шаршунов, В. А., Кругленя, В. Е., Кудрявцев, А. Н, Курзенков, С. В. (1998). Dobór parametrów konstrukcyjnych zespołu młócącego do lnu. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(22), 63-67.Search in Google Scholar

Шаршунов, В. А., Кругленя, В. Е., Кудрявцев, А. Н. (2000). Усовершенствованная молотилка льновороха МЛВ-2,0М. Международный аграрный журнал. № 12, 40-42.Search in Google Scholar

Шаршунов, В. А., Кругленя, В. Е., Кудрявцев, А. Н., Алексеенко, А. С., Масловский, А. В. (2001). Методика выбора параметров вальцового молотильного устройства. Агропанорама. № 6, 7-9.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD