1. bookTom 10 (2018): Zeszyt 2 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-8497
ISSN
1337-9291
Pierwsze wydanie
10 Jul 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Morality and values in Pavel Vilikovský’s The Autobiography of Evil

Data publikacji: 14 Feb 2019
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2018) - Zeszyt 2 (December 2018)
Zakres stron: 53 - 60
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-8497
ISSN
1337-9291
Pierwsze wydanie
10 Jul 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Gluchman, V. 2008. Úvod do etiky. Brno: Tribun EU.Search in Google Scholar

Pettit, P. and Brennan, G. 1986. Restrictive consequentialism. In Australasian Journal of Philosophy, vol. 64, no. 4, pp. 438-455.Search in Google Scholar

Spaemann, R. 1995. Základní mravní pojmy a postoje. Praha: Nakladatelství Svoboda. Sen, A. 2000. Development as freedom. New York: Anchor Books.Search in Google Scholar

Vilikovský, P. 2009. Vlastný životopis zla [The Autobiography of Evil]. Bratislava: Kalligram.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD