1. bookTom 10 (2018): Zeszyt 1 (June 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-8497
ISSN
1337-9291
Pierwsze wydanie
10 Jul 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Iconization of the deathly affliction in Andersen’s Fairytales1

Data publikacji: 28 Jul 2018
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2018) - Zeszyt 1 (June 2018)
Zakres stron: 60 - 71
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2450-8497
ISSN
1337-9291
Pierwsze wydanie
10 Jul 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Bettelheim, B., 2000. Za tajemstvím pohádek: proč a jak číst v dnešní době. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.Search in Google Scholar

Černoušek, M., 1990. Děti a svět pohádek. Praha: Albatros.Search in Google Scholar

Doležel, L., 2003. Heterocozmica: Fikce a možné světy. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Gallay, C., 1911. Andersenove poviedky: slovenskej mládeži vol’ne rozpráva Cyril Gallay. Senica : Ján Bežo.Search in Google Scholar

Heidegger, M., 2008. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh.Search in Google Scholar

Miko, F. – Popovič A., 1978. Tvorba a recepcia. Bratislava: Tatran.Search in Google Scholar

Plesník, L’ et al., 2008. Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.Search in Google Scholar

Propp, V. J., 2008. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany Nakladatelství H&H.Search in Google Scholar

Ricoeur, P., 1997. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa.Search in Google Scholar

Rozprávky Hansa Christiana Andersena., 1998. Prel. J. Kaňa Bratislava: Mladé letá.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo