1. bookTom 29 (2023): Zeszyt 1 (April 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book reviews: The mixing of magmas. Field evidence, numerical models, experiments, by Diego Perugini, 2021. Advances in Volcanology, Springer, Switzerland; 162 pages; eBook price 85.89 EUR, ISBN978-3-030-81810-1

Data publikacji: 08 May 2023
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2023) - Zeszyt 1 (April 2023)
Zakres stron: 65 - 67
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD