1. bookTom 28 (2022): Zeszyt 3 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Thanks to the journal’s reviewers

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 28 (2022) - Zeszyt 3 (December 2022)
Zakres stron: 231 - 231
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2080-6574
Pierwsze wydanie
24 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD