1. bookTom 9 (2018): Zeszyt 1 (June 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2657-9170
Pierwsze wydanie
20 Dec 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Sensory processing disorders in women or why a lady cannot be a lady

Data publikacji: 05 Jun 2020
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2018) - Zeszyt 1 (June 2018)
Zakres stron: 39 - 49
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2657-9170
Pierwsze wydanie
20 Dec 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

AYRES, J. (2016) Dziecko a integracja sensoryczna. Wydanie II. Gdańsk: Harmonia.Search in Google Scholar

ELIOT, L. (2010) Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach. Poznań: Media Rodzina.Search in Google Scholar

GRANDIN, T. & PANEK, R. (2014) The autistic brain. Exploring the strength of different king of mind. London: Rider.Search in Google Scholar

KRANOWITZ, C. S. (2012) Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego—diagnoza i postępowanie. Wydanie I. Gdańsk: Harmonia.Search in Google Scholar

KRANOWITZ, C. S. (2015) Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Wydanie II. Gdańsk: Harmonia.Search in Google Scholar

PRZYROWSKI, Z. (2014) Kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego. Warszawa: Empis.Search in Google Scholar

PRZYROWSKI, Z. (2015) Kliniczna obserwacja—podręcznik. Warszawa: Empis.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD