1. bookTom 36 (2018): Zeszyt 1 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2391-4491
Pierwsze wydanie
20 Dec 2019
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Uniform or Pluricentric Legal Chinese?

Data publikacji: 04 Jul 2020
Tom & Zeszyt: Tom 36 (2018) - Zeszyt 1 (December 2018)
Zakres stron: 71 - 77
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2391-4491
Pierwsze wydanie
20 Dec 2019
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Chan, Ho-yan. 2015. English-Chinese Translation of Financial Terminology in Mainland China and Hong Kong, in: Babel, vol. 63 (3), pp. 335 – 360.Search in Google Scholar

Chan, Patrick. 2005. The Concise Hong Kong English – Chinese Legal Dictionary. Hong Kong: Lexis Nexis.Search in Google Scholar

Galdia, Marcus. 1999. Lakisaksa, in: Encyclopaedia Iuridica Fennica, vol. VII, pp. 550 – 555.Search in Google Scholar

Galdia, Marcus. 2017. Lectures on Legal Linguistics. Frankfurt am Main: P. Lang.10.3726/b11443Search in Google Scholar

Grzybek, Joanna, Fu, Xin. 2017. Contrastive Parametric Study of Legal Terminology in Polish and Chinese. Application of Parametric Approach to Comparison of Legal Terminology between Polish and Chinese for Translation Purposes. Poznań: Contact.Search in Google Scholar

Köbler, Gerhard, Duan, Xijun, Li, Xun. 2002. Deutsch-chinesisches und chinesisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann (München: Vahlen).Search in Google Scholar

Kubacki, Artur Dariusz. 2014. Pluricentryzm w niemieckim języku standardowym i specialistycznym, in: Comparative Legilinguistics, vol. 17, pp. 163 – 181.Search in Google Scholar

Kubacki, Artur Dariusz. 2015. Pluricentryzm w niemiecko – polskich słownikach ogólnych i specialistycznych, in: Lingwistyka Stosowana, vol. 15 (4), pp. 33 – 46.Search in Google Scholar

Kozanecka, Paulina. 2016. Chińska terminologia prawna z zakresu prawa własności, in: Comparative Legilinguistics, vol. 25, pp. 7 – 25.Search in Google Scholar

Mattila, Heikki E.S. 2017. Vertaileva oikeuslingvistiikka. Juridinen kielenkäyttö, lakimieslatina, kansainväliset oikeuskielet, 2nd ed. Helsinki: Alma Talent.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo