1. bookVolume 28 (2022): Edizione 3 (September 2022)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2353-7779
Prima pubblicazione
30 Mar 2018
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Sustainable consumption among children and adolescents

Pubblicato online: 05 Aug 2022
Volume & Edizione: Volume 28 (2022) - Edizione 3 (September 2022)
Pagine: 257 - 267
Ricevuto: 23 Mar 2022
Accettato: 21 Jun 2022
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2353-7779
Prima pubblicazione
30 Mar 2018
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Der Grüne Punkt, [online access]: https://www.gruener-punkt.de/en/company/about-us Search in Google Scholar

ECOLABEL INDEX, Compostability Mark of European Bioplastics, [online access]: http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/compostability-mark-european-bioplastics. Search in Google Scholar

ECOLABEL INDEX, ENERGY STAR: USA, [online access]: http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/energy-star-usa Search in Google Scholar

EDI - Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe, Znaki ekologiczne, [online access]: https://www.edi.edu.pl/edukacja-ekologiczna/znaki-ekologiczne. Search in Google Scholar

European Commission, Environment. EU Ecolabel for Consumers, [online access]: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-for-consumers.html. Search in Google Scholar

European Commission, The organic logo. Aims of the organic logo, [online access]: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_en. Search in Google Scholar

European Union, CE marking, [online access]: https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_en.htm. Search in Google Scholar

FAIRTRADE INTERNATIONAL, The Fairtrade Marks, [online access]: https://www.fairtrade.net/about/fairtrade-marks. Search in Google Scholar

Grzega, U., Kieżel, E., 2017. Trendy w zachowaniach konsumentów, [in:] Zachowania konsumentów. Globalizacja nowe technologie aktualne trendy otoczenie społeczno-kulturowe, Bartosik-Purgat M. (ed.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 43, ISBN 978-83-01-19458-1 Search in Google Scholar

Heinl, L.T., Baatz, A., Beckmann, M., Wehnert, P., 2021. Investigating Sustainable NGO–firm Partnerships: An Experimental Study of Consumer Perception of Co-Branded Products. Sustainability, 13, 12761, DOI: 10.3390/su132212761 Apri DOISearch in Google Scholar

Iraldo, F., Griesshammer, R., Kahlenborn W., 2020. The future of ecolabels. The International Journal of Life Cycle Assessment, 25:833-839, Springer-Verlag GmbH, Germany, 38, DOI: 10.1007/s11367-020-01741-9 Apri DOISearch in Google Scholar

Ibanez, L., 2016. Ecolabels: are they environmental-friendly? [In:] Marciano A., Ramello G. (ed.), Encyclopedia of Law and Economics, Springer, New York 2016, DOI: 10.1007/978-1-4614-7883-6 520-1 Apri DOISearch in Google Scholar

Kaźmierczak-Piwko, L., Dybikowska, A., Celińska, E., Ratajczak, J., 2017. Rola ekoznakowania produktów konsumpcyjnych w podnoszeniu świadomości ekologicznej nabywców, [in:] Leszek Kaźmierczak-Piwko (ed.), Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, Politechnika Śląska, Gliwice, 6. Search in Google Scholar

Kevany, K., 2019. Conscious Consumption and Sustainable Development, [In:] Leal Filho W. (ed.) Encyclopedia of Sustainability in Higher Education, Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-319-63951-2_269-1 Apri DOISearch in Google Scholar

Lewandowska, A. et al., 2018. Neuro-marketing Tools for Assessing the Communication Effectiveness of Life Cycle Based Environmental Labelling– Procedure and Methodology. [in:] Benetto E., Gericke K., Guiton M. (eds) Designing Sustainable Technologies, Products and Policies, Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-319-66981-6_19 Apri DOISearch in Google Scholar

LONDON’S GLOBAL UNIVERSITY, Eco-Labels Info, [on-line access]:https://www.ucl.ac.uk/procurement/sustainability/labels/labels. Search in Google Scholar

Rubik, F., 2015. Life Cycle Management: Labelling, Declarations and Certifications at the Product Level – Different Approaches. [in:] Sonnemann G., Margni M. (eds) Life Cycle Management. LCA Compendium – The Complete World of Life Cycle Assessment, Springer, Dordrecht, DOI: 10.1007/978-94-017-7221-1_62 Apri DOISearch in Google Scholar

United Nations, THE 17 GOALS, Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development https://sdgs.un.org/goals, 19.11.2020 -date of access. Search in Google Scholar

UNEP, 2015. Sustainable Consumption and Production. Global edition, United Nations Environment Programme 2015, 89. Search in Google Scholar

Urząd Miasta Katowice, Ekoznaki warto je poznać!, [online access]: https://odpady.katowice.eu/ekoznaki-warto-je-poznac/. Search in Google Scholar

Witek, J., 2011. Zachowania konsumentów - wyzwaniem rynku, w: Perenc J., Rosa G., (ed.) Zachowania nabywców. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-7241-781-7, 20. Search in Google Scholar

Zhang, Q., Mi, J., Shen, H., 2019. Green Labeling and Sustainable Development. [in:] Leal Filho W. (ed.) Encyclopedia of Sustainability in Higher Education. Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-319-63951-2_51-1, 21.11.2020 – date of access. Apri DOISearch in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo