1. bookVolume 11 (2011): Edizione 3 (September 2011)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Natural and economic factors of shrinkage of lakes of the Wielkopolska Lakeland

Pubblicato online: 07 Feb 2012
Volume & Edizione: Volume 11 (2011) - Edizione 3 (September 2011)
Pagine: 123 - 132
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Dz.U.2005.239.2019, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, tekst jednolity (Act of 18 July 2001 - Water Law, consolidated text).Search in Google Scholar

Grau J., Kremer B.P., Möseler B.M., Rambold G., Triebel D., 1998, Leksykon przyrodniczy. Trawy (Environmental Lexicon. Grasses), Świat Książki, Warszawa, p. 286 [in Polish].Search in Google Scholar

[IMGW] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 1981a, Mapa batymetryczna Jeziora Orchowskiego (Bathymetric map of Lake Orchowskie), IMGW Poznań, Poznań.Search in Google Scholar

[IMGW] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 1981b, Mapa batymetryczna Jeziora Słowikowo (Bathymetric map of Lake Słowikowo), IMGW Poznań, Poznań.Search in Google Scholar

[IMGW] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 1984a, Mapa batymetryczna Jeziora Jarosławieckiego (Bathymetric map of Lake Jarosławieckie), IMGW Poznań, Poznań.Search in Google Scholar

[IMGW] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 1984b, Mapa batymetryczna Jeziora Witobelskiego (Bathymetric map of Lake Witobelskie), IMGW Poznań, Poznań.Search in Google Scholar

[IMGW] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 2009, Analiza przyczyn występującego okresowo zwiększenia koncentracji zanieczyszczeń wód zanikającego Jeziora Borowieckiego i jego odpływu - rz. Głuszynki (Kopla) (Analysis of periodical water pollution accumulation in the disappearing Borowieckie Lake and its outflow - the Głuszynka River (Kopla)) [Manuscript], IMGW Poznań, Poznań, p. 54 [in Polish].Search in Google Scholar

[IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 1958a, Mapa batymetryczna Jeziora Biskupińskiego (Bathymetric map of Lake Biskupińskie), IRŚ, Olsztyn.Search in Google Scholar

[IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 1958b, Mapa batymetryczna Jeziora Chrzypskiego (Bathymetric map of Lake Chrzypskie), IRŚ, Olsztyn.Search in Google Scholar

[IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 1959, Mapa batymetryczna jeziora Lednica (Bathymetric map of Lake Lednica), IRŚ, Olsztyn.Search in Google Scholar

[IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 1960a, Mapa batymetryczna Jeziora Ostrowskiego (Bathymetric map of Lake Ostrowskie), IRŚ, Olsztyn.Search in Google Scholar

[IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 1960b, Mapa batymetryczna Jeziora Powidzkiego (Bathymetric map of Lake Powidzkie), IRŚ, Olsztyn.Search in Google Scholar

[IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 1962, Mapa batymetryczna Jeziora Lubikowskiego (Bathymetric map of Lake Lubikowskie), IRŚ, Olsztyn.Search in Google Scholar

[IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 1964, Mapa batymetryczna jeziora Konin (Bathymetric map of Lake Konin), IRŚ, Olsztyn.Search in Google Scholar

[IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 1968, Mapa batymetryczna Jeziora Kierskiego (Bathymetric map of Lake Kierskie), IRŚ, Olsztyn.Search in Google Scholar

Kłosowki S., Kłosowski G., 2006, Rośliny wodne i bagienne (Aquatic and wetland plants), Multico, Warszawa, p. 336 [in Polish].Search in Google Scholar

Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, p. 468 [in Polish].Search in Google Scholar

Kraska M., 2010, Roślinność wybranych jezior Pojezierza Lubuskiego i Pojezierza Sławskiego (Vegetation of selected lakes of the Lubuskie and Slawskie Lakelands), Wyd. Nauk. UAM, Poznań, p. 180 [in Polish].Search in Google Scholar

Leśny J., Juszczak R., 2005, Oszacowanie ewapotranspiracji terenów znajdujących się w strefie bezpośredniego oddziaływania małych zbiorników wodnych krajobrazu rolniczego (Evaluation of evaporation of areas located within the zone of direct impact of small water reservoirs in agricultural landscape), Acta Agrophysica 6(1): 161-174 [in Polish].Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W., 2008, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (Guide to identification of plant communities of Poland), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, p. 538 [in Polish].Search in Google Scholar

Nowak B., 2009, "Parowanie mechaniczne" z trzcinowisk na przykładzie Jeziora Powidzkiego ("Mechanical evaporation" from reed beds on the example of Powidzkie Lake), [in:] Marszelewski W. (ed.), Anthropogenic and natural transformations of lakes. vol. 3, PTLim, Toruń: 187-190 [in Polish, English summary].Search in Google Scholar

Nowak B., 2010, Effect of rushes on evaporation rate in water reservoirs on the example of Powidzkie Lake, Limnol. Rev. 10(1): 37-41.10.2478/v10194-011-0005-5Search in Google Scholar

Rutkowski L., 2008, Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej (Key to identification of vascular plants in lowland Poland), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, p. 814 [in Polish].Search in Google Scholar

[WIOŚ] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 2011a, Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010 (Report on the State of Environment in Wielkopolska in 2010), Bibl. Monit. Środ., WIOŚ, Poznań, p. 70 [in Polish].Search in Google Scholar

[WIOŚ] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 2011b, Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku (Report on the State of Environment in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in 2010), WIOŚ, Bydgoszcz, p. 234 [in Polish].Search in Google Scholar

[WIOŚ] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 2011c, Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2009-2010 (State of the Environment in Lubuskie Voivodeship in the years 2009-2010), Bibl. Monit. Środ., WIOŚ, Zielona Góra, p. 146 [in Polish].Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo