1. bookVolume 11 (2011): Edizione 3 (September 2011)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Lake water stage dynamics in the Łęczna-Włodawa Lake District in 1991-2010

Pubblicato online: 07 Feb 2012
Volume & Edizione: Volume 11 (2011) - Edizione 3 (September 2011)
Pagine: 113 - 122
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Alexander W. J. R., Bailey F., Bredenkamp D. B, Van der Merwe A., Willemse N., 2007, Linkages between solar activity, climate predictability and water resource development, J. S. Afr. Instit. Civ. Eng. 49(2): 32-44.Search in Google Scholar

Chmiel S., Michalczyk Z., Turczyński M., 2002, Hydrological changes of waters in reservoirs formed as a result of mining deformations. Limnol. Rev. 2: 57-62.Search in Google Scholar

Górniak A, Piekarski K., 2002, Seasonal and Multiannual Changes of Water Levels in Lakes of Northeastern Poland, Pol. J. Environ. Stud. 11(4): 349-354.Search in Google Scholar

Harasimiuk M., Michalczyk Z., Turczyński M., (eds), 1998, Jeziora łęczyńsko-włodawskie. Monografia przyrodnicza. (The Łęczna-Włodawa lakes. Environmental monograph), Biblioteka Monitoringu Środowiska, UMCS, PIOŚ, Lublin, p. 176 (in Polish).Search in Google Scholar

Mauas P. J.D., Buccino A. P., Flamenco E., 2011, Long-term solar activity influences on South American rivers, J. Atmos. Sol.-Terr. Phy. 73(2-3): 377-382.10.1016/j.jastp.2010.02.019Search in Google Scholar

Michalczyk Z., Chmiel S., Turczyński M., 2003, Stosunki wodne w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego (Water conditions in the functional area of Polesie National Park), Acta Agrophys. Rozpr. Monogr. 91: 26-67 (in Polish).Search in Google Scholar

Michalczyk Z., Turczyński M., 2001, Lake - levels and solar activity, Limnol. Rev. 1: 207-212.Search in Google Scholar

Michalczyk Z., Zarębski K., 1995, Wymiana wód podziemnych w południowo-zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w rejonie KWK "Bogdanka" (Ground water interchange in the south-western part of the Łęczna-Włodawa Lake region in the Bogdanka Colliery), [in:] Mat. konf. VII Sympozjum "Współczesne problemy hydrogeologii" T VII, cz. 2, Wyd. AGH, Kraków-Krynica: 119-126. (in Polish).Search in Google Scholar

Michalczyk, Z. Chmiel, S. Chmielewski, J. Turczyński, M., 2007, Hydrologiczne konsekwencje eksploatacji złoża węgla kamiennego w rejonie Bogdanki (LZW) (Hydrological consequences of hard coal mining in the area of Bogdanka (LCB)), Biul. PIG 422: 113-125 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Perez-Peraza J., Leyva-Contreras A., Valdes-Barrón M., Libin I., Yudakhin K., Jaani A., 2005, Influence of solar activity on hydrological processes, Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss. 2: 605-637, doi:10.5194/hessd-2-605-2005.10.5194/hessd-2-605-2005Search in Google Scholar

Suchożebrska M., Chabudziński Ł., 2007, Anthropogenic Transformations of the Hydrographical Network in Lake Catchment Areas of the Uściwierz Lowering (Łęczna-Włodawa Lake District), Limnol. Rev. 7(4): 225-231.Search in Google Scholar

Wilgat T., Janiec B., Michalczyk Z., Turczyński M., 1997, Hydrological consequences of human action in the Łęczna-Włodawa Lake Region, Geogr. Pol. 68: 117-147.Search in Google Scholar

Wilgat T., 1954 - Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie (The Łęczna-Włodawa lakes), Ann. UMCS B 8: 37-122 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo