1. bookVolume 11 (2011): Edizione 3 (September 2011)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Causes of polytrophism of three lakes in the Wdzydze Landscape Park

Pubblicato online: 07 Feb 2012
Volume & Edizione: Volume 11 (2011) - Edizione 3 (September 2011)
Pagine: 97 - 103
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Bajkiewicz-Grabowska E., 2002, Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych (Circulation of matter in the riverlake systems), Wyd. UW, Warszawa, p. 274.Search in Google Scholar

Bajkiewicz-Grabowska E., Zdanowski B., 2006, Phosphorus retention in lake sections of Struga Siedmiu Jezior, Limnol. Rev. 6: 5-12.Search in Google Scholar

Bogdanowicz R., 2004, Hydrologiczne uwarunkowania transportu wybranych związków azotu i fosforu Odrą i Wisłą oraz rzekami Przymorza do Bałtyku (Hydrological factors influencing transport of selected nitrogen and phosphorus compounds from the Odra River, the Vistula River and Polish coastal rivers to Baltic Sea), Wyd. UG. Gdańsk, p. 160.Search in Google Scholar

Bogdanowicz R., Cysewski A. 2008, Transformation of riverine nutrients load in selected lakes of the Zaborski Landscape Park, Limnol. Rev. 8(1-2): 13-19.Search in Google Scholar

Carlson R. E., 1977, A trophic state index for lakes, Limnol. Oceanogr. 22 (2): 361-369.10.4319/lo.1977.22.2.0361Search in Google Scholar

Gołdyn R., 2000, Zmiany biologicznych i fizyczno-chemicznych cech jakości wody rzecznej pod wpływem piętrzenia we wstępnych nizinnych zbiornikach zaporowych (Changes in biological and physico-chemical parameters of river water quality as a result of its damming in preliminary lowland reservoirs, Wyd. Nauk. UAM, Poznań, p. 185.Search in Google Scholar

Hillbricht-Ilkowska A., 1994, Ocena ładunku fosforu i stanu zagrożenia jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz niektóre zależności pomiędzy ładunkiem a wskaźnikiem trofii jezior (Evaluation of the phosphorus load, and degree of endangerment, of lakes in Suwałki Landscape Park, and some relationships between the load and indices of the trophic status of lakes), Zesz. Nauk. Kom. PAN "Człowiek i Środowisko" 7: 201 - 214.Search in Google Scholar

Hillbrich-Ilkowska A., Kostrzewska-Szlakowska J., 1996, Ocena ładunku fosforu i stan zagrożenia jezior rzeki Krutyni (Pojezierze Mazurskie) oraz zależność między ładunkiem a stężeniem fosforu w jeziorach (Estimation of the phosphorus load and degree of endangerment of lakes along the River Krutynia (Mazurian Lakeland), as well as of the relationship between the load and the inlake concentration of phosphorus), Zesz. Nauk. Kom. PAN "Człowiek i Środowisko" 13: 97-123.Search in Google Scholar

Jańczak J., 1997, Zmiany jakości wody jezior na podstawie badań prowadzonych w monitoringu reperowym jezior polskich w latach 1991-1995 (Changes in water quality of lakes on the bases of watermark monitoring studies of Polish Lakes in the years 1991-1995), Bibl. Monit. Środ., PIOŚ, Warszawa, p. 116.Search in Google Scholar

Jańczak J., 2004, Proposal of new methodology of monitoring on Polish lakes, Limnol. Rev. 4: 101-106.Search in Google Scholar

Jańczak J., 2007, Jakość wody (Water quality), [in:] Borowiak D. (ed.), Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Lakes of the Kashubian Landscape Park), Bad. Limnol. 5, Gdańsk: 267-278.Search in Google Scholar

Jańczak J., Maślanka W., Nowiński K., 2007, The impact of selected Pomerania lakes on nutrient load transformation. Limn. Rev. 7(4): 187-193.Search in Google Scholar

Kajak Z., 1998, Hydrobiologia-Limnologia (Hydrobiology-Limnology), PWN, Warszawa, p. 355.Search in Google Scholar

Kufel L., 1996, Analiza przemian i retencji związków azotu i fosforu w małym układzie rzeczno-jeziornym (zlewnia rzeki Krutyni, Pojezierze Mazurskie) (Analysis of transformations and retention of nitrogen and phosphorus compounds in a small river-lake system of the Krutynia drainage basin (Mazurian Lakeland)), Zesz. Nauk. Kom. PAN "Człowiek i Środowisko" 13: 225-236.Search in Google Scholar

Lossow K., Gawrońska H., Łopata M., Teodorowicz M., 2006, Role of lakes in phosphorus and nitrogen transfer in the river-lake system of the Mrózka and upper Łyna rivers, Limnol. Rev. 6: 171-178.Search in Google Scholar

Niemirycz E., Taylor R., Makowski Z., 1993, Zagrożenie substancjami biogennymi wód powierzchniowych (Nutrient threat to surface waters quality), Bibl. Monitor. Środ., PIOŚ, Warszawa, p. 90.Search in Google Scholar

Pyka J.P., Zdanowski B., Stawecki K., Prusik S., 2009, Trends in environmental changes in the selected lakes of the Mazury and Suwałki Lakelands, Limnol. Rev. 9(2):101-109.Search in Google Scholar

Taylor R., Bogacka T., Makowski Z., 1997, Emisja azotu i fosforu z obszaru Polski do wód powierzchniowych (Emission of nitrogen and phosphorus from the area of Poland to surface waters), Wiad. IMGW 3: 3-21.Search in Google Scholar

Tórz A., Nędzarek A., 2009, The nitrogen and Phosphorus cycles At the Żeglica Lake waters (Międzyodrze, West Pomeranian region), Limnol. Rev. 9(1): 27-38.10.2478/v10009-009-0031-7Search in Google Scholar

Vollenweider R. A., 1976, Advances in defining critical loading levels for phosphorus in lake eutrophication, Mem. Inst. Ital. Idrobiol. 33: 53-83.Search in Google Scholar

Zdanowski B., Wołos A., Wierzchowska M., 2009, Change patterns in the trophic state of Lake Mamry Północne and Lake Niegocin (Mazurian Lake District, Poland), Limnol. Rev. 9(1): 39-60.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo