1. bookVolume 11 (2011): Edizione 2 (June 2011)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Bathymetric measurements of Morskie Oko Lake

Pubblicato online: 07 Feb 2012
Volume & Edizione: Volume 11 (2011) - Edizione 2 (June 2011)
Pagine: 89 - 93
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Borowiak D., 2000, Uzupełniające pomiary batymetryczne jezior tatrzańskich (Supplementary bathymetric measurements of the Tatra lakes) [in:] Czochański T., Borowiak D. (eds.), Z badań geograficznych w Tatrach Polskich (From the geographical investigations in the Polish Tatra Mountains), Wyd. UG, Gdańsk: 81-96 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Choiński A., 2000, Najgłębsze jeziora Tatr polskich w świetle najnowszych pomiarów głębokościowych (The deepest lakes of the Polish Tatra Mountains in light of recent bathymetric measurements), Czas. Geogr. 71(1): 99-103 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Dziewulski E., 1879, Rybie jezioro w Tatrach polskich (Lake Rybie Jezioro in the Polish Tatra Mountains), Pam. Tow. Tatrz. 4: 114-123 (in Polish).Search in Google Scholar

Kurzyca I., Choiński A., Kaniecki A., Siepak J., 2009, Water ecosystems affected by human impact within the protected area of the Tatra National Park (Poland), Oceanol. Hydrobiol. Stud. 38(3): 77-86.10.2478/v10009-009-0034-4Search in Google Scholar

Lencewicz S., 1925, Badania jeziorne w Polsce (Investigations of lakes in Poland), Prz. Geogr. 4: 1-70 (in Polish, French summary).Search in Google Scholar

Sawicki L., 1929, Atlas jezior tatrzańskich (Atlas of lakes of the Tatra Mountains), Pr. Kom. Geogr. PAU 2, Kraków.Search in Google Scholar

Staszic S., 1815, O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski (Carpathian and other Polish mountains' and plains' geology), Reprint (1955), Wyd. Geol., Warszawa, p. 390.Search in Google Scholar

Śliwerski K., 1935, Pomiar batymetryczny jezior w Tatrach (Bathymetric measurements of lakes in the Tatra Mountains), Wiad. Służby Geogr. 9(3-4): 295-310 (in Polish, French summary).Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo