1. bookVolume 11 (2011): Edizione 2 (June 2011)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Defining the threshold level of hydrological drought in lake catchments

Pubblicato online: 07 Feb 2012
Volume & Edizione: Volume 11 (2011) - Edizione 2 (June 2011)
Pagine: 81 - 88
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Farat R., Kępińska-Kasprzak M., Kowalczak P., Mager P., 1995, Susze na obszarze Polski w latach 1951-1990 (Droughts on the area of Poland in the years 1951-1990), Mat. Bad. IMGW, Gosp. Wodn. Ochr. Wód 16:1-141 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Hisdal, H., Tallaksen, L.M., Clausen, B., Peters, E. and Gustard, A., 2004, Hydrological Drought Characteristics, [in:] Tallaksen, L.M. and van Lanen, H.A.J. (eds), Hydrological Drought. Processes and Estimation Methods for Streamflow and Groundwater, Elsevier, Amsterdam: 139-198.Search in Google Scholar

Jokiel P., Tomaszewski E., 2009, Fazy i formy odpływu w zlewni Dzierżąznej (Phases and forms of runoff from the Dzierżążna River catchment), [in:] Bogdanowicz R., Fac-Beneda J. (eds), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych (Water resources and water protection. Water and matter cycling in river basins), FRUG, Gdańsk: 141-158 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kasprzyk A., 2009, Zróżnicowanie niżówek na obszarze Międzyrzecza Pilicy i Wisły (Differential low flows in the Pilica-Vistula Interfluve), [in:] Bogdanowicz R., Fac-Beneda J. (eds), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych (Water resources and water protection. Water and matter cycling in river basins), FRUG, Gdańsk: 274-279 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kasprzyk A., Kupczyk E., 1998, Ocena podatności zlewni rzecznej na występowanie niżówek o znacznym deficycie odpływu (Vulnerability Estimation of River Catchment System to Severe Hydrological Droughts Appearance), [in:] Magnuszewski A., Soczyńska U. (eds), Hydrologia u progu XXI wieku (Hydrology at the threshold of the 21st century), Wyd. Retro-Art, Warszawa: 157-165 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Ozga-Zielińska M., 1990, Niżówki i wezbrania - ich definiowanie i modelowanie (Droughts and Floods - their Definition and Modeling), Prz. Geof. 35(1-2): 33-44 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Tlałka A., 1979, Niżówki - warunki powstawania i metody ustalania, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr. 47: 63-87 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Tomaszewski, E., 2007a, Hydrological Droughts in Central Poland - Temporal and Spatial Patterns, Geogr. Polon. 80(2): 117-124.Search in Google Scholar

Tomaszewski, E., 2007b, Maksymalny czas trwania głębokich niżówek letnich w środkowej Polsce i jego uwarunkowania (Maximum duration of extreme summer low flows in central Poland and its determinants), Acta Univ. Lodz. Fol. Geogr. Phys. 8: 89-98 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Tomaszewski, E., 2007c, Wybrane parametry struktury niżówek na przykładzie rzek Polski środkowej (Selected parameters of the low flow structure on the study case of central Poland rivers), [in:] Michalczyk Z. (ed.), Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym (Water circulation in natural and transformed environment), Wyd. UMCS, Lublin: 548-556 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Tomaszewski, E., 2009a, Selected aspects of drought streamflow deficit variability in small lowland catchments, Technical Documents in Hydrology No 84, UNESCO, Paris: 95-101.Search in Google Scholar

Tomaszewski, E., 2009b, Wieloletnia zmienność niedoborów odpływu niżówkowego w środkowej Polsce (Multi-year variability of drought streamflow deficit in Central Poland), [in:] Bogdanowicz R., Fac-Beneda J. (eds), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych (Water resources and water protection. Water and matter cycling in river basins), FRUG, Gdańsk: 261-273 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Zielińska M., 1964, Metody obliczania i prognozowania niżówek w ujęciu probabilistycznym (The methods of determination and forecast of low water), Wiad. Sł. Hydr. Met. 58: 31-57 (in Polish, English summary).10.1111/j.1748-1716.1964.tb02976.xSearch in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD