1. bookVolume 10 (2010): Edizione 3-4 (December 2010)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Significance of reference observation in the evaluation of Secchi disk visibility on the example of lakes in the vicinity of Ełk

Pubblicato online: 08 Apr 2011
Volume & Edizione: Volume 10 (2010) - Edizione 3-4 (December 2010)
Pagine: 157 - 162
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Borowiak D., 2000, Uwarunkowania zróżnicowania pola światła w jeziorze Górnym Raduńskim, Pojezierze Kaszubskie (Conditions of light field differentiation in the lake Górne Raduńskie, Kashubian lakeland), [in:] K. Lossow, H. Gawrońska (eds), Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior (Natural and anthropogenic transformations of lakes), Wyd. UWM, Olsztyn: 71-82 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Choiński A., 2000, Jeziora kuli ziemskiej (Lakes of the globe), PWN, Warszawa, p. 203 (in Polish).Search in Google Scholar

Faraś-Ostrowska B., 1990, Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania przezroczystości wody wybranych jezior Pomorza [rozpr. doktorska] (Natural conditions of water transparency diversity of selected lakes of Pomerania) [dissertation], Uniwersytet Gdański, Wydz. BGiO, Gdańsk, p. 138 (in Polish).Search in Google Scholar

Jańczak J. (ed.), 1999, Atlas jezior Polski, t. 3 (Atlas of Polish lakes, vol. 3), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, p. 240 (in Polish).Search in Google Scholar

Lange W. (ed.), 1993, Metody badań fizycznolimnologicznych (Methods of physicolimnological studies), Wyd. UG, Gdańsk, p. 175 (in Polish).Search in Google Scholar

Lange W., Maślanka W., Nowiński K., 2004, Susceptibility to anthropopressure and intensity of eutrophication of chosen lakes of Ełk Lakeland, Limnol. Rev. 4: 133-142.Search in Google Scholar

Maślanka W., Nowiński K., Pacewicz K., 2005, Odporność na antropopresję w świetle zagrożeń degradacyjnych wybranych jezior Powiatu Ełckiego [manuskrypt] (Resistance to human pressure in the light of degradation threats of selected lakes in Elk County) [manuscript], Uniwersytet Gdański, Inst. Geogr., ZGP, Gdańsk, p. 37 (in Polish).Search in Google Scholar

Nowiński K., Lange W., Maślanka W., 2005, Conditions of light transmission in water of chosen lakes of Kashubian Lakeland, Limnol. Rev. 5: 183-184.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo