1. bookVolume 10 (2010): Edizione 3-4 (December 2010)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Total phosphorus and organic matter content in bottom sediments of lake under restoration measures with iron treatment

Pubblicato online: 08 Apr 2011
Volume & Edizione: Volume 10 (2010) - Edizione 3-4 (December 2010)
Pagine: 139 - 145
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Brzozowska R., Dunalska J., Zdanowski B., 2005, Preliminary characteristics of the chemical composition of the top-layer bottom deposits in Lake Dejguny (Mazurskie Lake District), Limnol. Rev. 5: 11-16.Search in Google Scholar

Brzozowska R., Dunalska J., Zdanowski B., 2007, Chemical composition of the sacrificial sediments in Lake Licheńskie, Arch. Pol. Fish. 15 (4): 445-455.Search in Google Scholar

Brzozowska R., Gawrońska H., 2006, Effect of the applied restoration techniques on the content of organic matter in the sediment of Lake Długie. Limnol. Rev. 6: 39-46.Search in Google Scholar

Elbanowska H., Zerbe J., Siepak J., 1999, Fizyczno-chemiczne analizy wód (Physico-chemical analyses of water), PWN, Poznań, p. 232, (in Polish).Search in Google Scholar

Gawrońska, H., Lossow, K., Łopata, M., 2003, Effectiveness of the aluminium coagulant (PAX) in reducing internal loading in Lake Głęboczek, Limnol. Rev. 3: 65-72.Search in Google Scholar

Gawrońska H., Lossow K., Łopata M., Brzozowska R., Jaworska B., 2007, Rekultywacja Jeziora Wolsztyńskiego metodą inaktywacji fosforu (Restoration of Wolsztyńskie Lake with the phosphorus inactivation), Prz. Komunal. 190(6): 75-78 (in Polish).Search in Google Scholar

Gołdyn R., Jankowska B., Kowalczak P., Pułyk M., Tybiszewska I., Wiśniewski J., 1996, Wody powierzchniowe Poznania (Surface waters in Poznań), [in:] J. May, S. Stelmasiak, L. Kurek, I. Ludwiczak, M. Niezborała (eds), Środowisko naturalne miasta Poznania (Natural environment of the city of Poznań), Wydz. Ochr. Środ. UM, Poznań: 45-69 (in Polish).Search in Google Scholar

Gołdyn R., Podsiadłowski St., Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Szeląg-Wasielewska E., Budzyńska A., Domek P., Romanowicz-Brzozowska W., 2010a, Functioning of the Rusałka Lake ecosystem in Poznań (western Poland), Ocean. Hydrobiol. Stud. XXXIX(3): 65-80.10.2478/v10009-010-0040-6Search in Google Scholar

Kaiserli A., Voutsa D., Samara C., 2002, Phosphorus fractionation in lake sediments-Lakes Volvi and Koronia, N. Greece, Chemosphere 46: 1147-1155.10.1016/S0045-6535(01)00242-9Search in Google Scholar

Kentzer A., 2001, Fosfor i jego biologicznie dostępne frakcje w osadach jezior o różnej trofii (Phosphorus and its biologically accessible fractions in bottom sediments of lakes of diverse trophic state), Wyd. UMK, p.111, Toruń (in Polish).Search in Google Scholar

Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R., 2010a, Zmienność koncentracji fosforu w Jeziorze Uzarzewskim w latach 2005-2008 (Variability of the phosphorus concentration in the Lake Uzarzewskie in years 2005-2008), W: Zanieczyszczenie i ochrona wód powierzchiowych. Z. Ziętkowiak (ed.) Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 13. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 45-56 (in Polish).Search in Google Scholar

Kowalczewska-Madura K., Dondajewska R., Gołdyn R., 2011, Seasonal changes of phosphorus release from the bottom sediments of Rusałka Lake during the restoration process, Ecol. Chem. Eng. [in press].10.2478/v10009-010-0046-0Search in Google Scholar

Kowalczewska-Madura K., Gołdyn R., Dondajewska R., 2010b, Phosphorus release from the bottom sediments of Rusałka Lake (Poznań, Poland), Ocean. Hydrobiol. Stud. XXXIX(4): 135-144.10.2478/v10009-010-0046-0Search in Google Scholar

Kowalczewska-Madura K., Jeszke B., Furmanek S., Gołdyn R., 2005, Spatial and seasonal variation in fractions within total phosphorus in bottom sediments of the hypertrophic Swarzędzkie Lake (W Poland), Limnol. Rev. 5: 123-128.Search in Google Scholar

Lewandowski J., Schauser I., Hupfer M., 2003, Long term effects of phosphorus precipitations with alum in hypereutrophic Lake Susser See (Germany), Water Res.37: 3194-3204.10.1016/S0043-1354(03)00137-4Search in Google Scholar

Myślińska E., 2001, Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania (Organic soils and laboratory methods of their analyses), PWN, Warszawa, p. 208 (in Polish).Search in Google Scholar

Podsiadłowski S., 2008, Method of precise phosphorus inactivation in lake waters, Limnol. Rev. 8(1-2): 51-56.Search in Google Scholar

Psenner R., Boström B., Dinka M., Pettersson K., Pucsko R., Sager M., 1988, Fractionation of phosphorus in suspended matter and sediment, Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol. 30: 83-112.Search in Google Scholar

Pułyk M., Tybiszewska E. (eds), 1995, Raport o stanie środowiska w województwie poznańskim w roku 1994 (Report on the state of the environment in Poznan Voivodeship in the year 1994), PIOŚ-WIOŚ, Poznań, p.160 (in Polish).Search in Google Scholar

Søndergaard M., Wolter K-D., Ripl W., 2002, Chemical treatment of water and sediments with special reference to lakes [in:] M. R. Perow, A. J. Davy (eds) Handbook of ecological restoration, Cambridge University Press, Cambridge: 184-205.10.1017/CBO9780511549984.012Search in Google Scholar

Wiśniewski R., 2000, Metody rekultywacji zbiorników wodnych-stan obecny i perspektywy (Methods of restoration of water reservoirs-current status and perspectives), Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej "Ochrona i rekultywacja jezior", Przysiek: 21-39 (in Polish).Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo