1. bookVolume 10 (2010): Edizione 3-4 (December 2010)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Soil transformations in catchment of disappearing Sumówko Lake (Brodnickie Lake District, Poland)

Pubblicato online: 08 Apr 2011
Volume & Edizione: Volume 10 (2010) - Edizione 3-4 (December 2010)
Pagine: 133 - 137
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
Prima pubblicazione
17 Mar 2011
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Churski Z., 1988, Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior i mokradeł w Polsce (Natural and anthropogenic changes of lakes and wetlands in Poland), Wyd. UMK, Toruń, p. 278 (in Polish).Search in Google Scholar

Gonet S. S., Markiewicz M. (eds), 2007, Rola materii organicznej w środowisku (The role of soil organic matter in environment), PTSH, Wrocław, p. 161 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

[FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2006, Guidelines for soil descriptions, Rome, p. 108.Search in Google Scholar

Kalinowska K., 1961, Zanikanie jezior polodowcowych w Polsce (The Disappearance of Glacial Lakes in Poland), Prz. Geograf. 23(3): 511-518 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Markowski S., 1980, Struktura i właściwości podtorfowych osadów jeziornych rozprzestrzenionych na Pomorzu Zachodnim jako podstawa ich rozpoznawania i klasyfikacji (The Structure and Properties of Lake Sediment Dispersed on West Pomerania as a Basis for Their Identification and Classification), [in:] Kreda jeziorna i gytie, materiały pokonferencyjne (Lake chalk and gytia. Conference materials), Lubniewice: 44-55 (in Polish).Search in Google Scholar

Marszelewski W., 2005, Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski północno-wschodniej. (Changes of the abiotic conditions in the lakes of north-east Poland), Wyd. UMK, Toruń, (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Niewiarowski W., 1986, Morfogeneza sandru brodnickiego na tle innych form polodowcowych Pojezierza Brodnickiego (Morphogenesis of Brodnica Outwash Plain Compared to Other Post-glacial Forms of Brodnica Lake District), Acta Univ. NC, Toruń: 3-28 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Sinkiewicz M., 1998, Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski Północnej (The Anthropogenic Denudation Developement in the Central Part of Northern Poland), UMK, Toruń, p. 104 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Tobolski K., 2000, Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych (The Guide for the determination of Peat and Lake Sediments), PWN, Warszawa, p. 508 (in Polish).Search in Google Scholar

[WRB] World Reference Base for Soil Resources, 2006, World Soil Resources Reports 103, FAO, ISRIC, ISSS, Rome, p.128.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo