1. bookVolume 2 (2009): Edizione 3 (September 2009)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1337-9569
ISSN
1337-6853
Prima pubblicazione
19 Jun 2009
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

The use of parasites as bioindicators of pesticide exposure

Pubblicato online: 24 Sep 2009
Volume & Edizione: Volume 2 (2009) - Edizione 3 (September 2009)
Pagine: 187 - 189
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
1337-9569
ISSN
1337-6853
Prima pubblicazione
19 Jun 2009
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

Achiorno CL, Villalobos C, Ferrari L. (2008). Toxicity of the herbicide glyphosate to Chordodes nobilii (Gordiida, Nematomorpha). Chemosphere 71: 1816-1822.Search in Google Scholar

Borošková Z and Dvorožňáková E. (1997). The effect of cadmium on the immune behaviour of guinea pigs with experimental ascariasis. J Helminthol 71: 139-146.Search in Google Scholar

Ciberej J. (2001). Ekológia, in Starostlivosť o zver a choroby zveri (Ciberej J ed) pp. 7-13, PaRPRESS s.r.o, Bratislava.Search in Google Scholar

Elandalloussi LM, Rodrigues PM, Afonso R, Leite RB, Nunes PA, Cancela ML. (2005). Shikimate and folate pathways in the protozoan parasite, Perkinsus olseni. Mol Biochem Parasitol 142: 106-109.Search in Google Scholar

Hronec O, Tóth J and Tomáš J. (2002). Cudzorodé látky a ich riziká. Harlequin Ltd., Košice, ISBN 80-968824-0-6, 200 pp.Search in Google Scholar

Karabelas AJ, Plakas KV, Solomou ES, Drossou V, Sarigiannis DA. (2009). Impact of European legislation on marketed pesticides - a view from the standpoint of health impact assessment studies. Environ Int 35: 1096-1107.Search in Google Scholar

Legáth J, Bláha K, Čermáková T, Dolinay Š, Hufnagelová B, Kočišová A, Košuth P, Kotleba J, Legáth Ľ, Majláthová Ľ, Markovič J, Mlynarčíková H, Murín M, Ondrašovič M, Prosbová M, Škulínková K, Sokol J, Toporčák J. (1997). Odhad miery rizika chemických látok pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, včely a vodné živočíchy. DATAHELP, Košice, ISBN 80-88867-10-X, 102 pp.Search in Google Scholar

Legáth J, Vasiľková Z, Krupicer I, Sabo R. (2005). Účinok fungicídu tolylfluanidu a herbicídu bentazónu na atenuované oocysty kokcídií. Status Veterinarius 1: 16-17.Search in Google Scholar

Krupicer I. (1995). Vplyv imisií ťažkých kovov s dominanciou ortuti na priebeh pasienkových helmintóz oviec. Veterinární Medicína 40: 11-15.Search in Google Scholar

Official Journal of the European Union [webpage on the internet]. COMMISSION DECISION of 4 May 2007 laying down protective measures concerning uses of plant protection products containing tolylfluanid leading to the contamination of drinking water (notified under document number C(2007) 1865)(Text with EEA relevance) (2007/322/EC) [published 2007 May 9]. Available from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:119:0049:0050:EN:PDFSearch in Google Scholar

Papajová I. (2001). Pôsobenie vybraných abiotických a biotických faktorov prostredia na tenacitu vajíčok modelového nematóda Ascaris suum. Thesis (Dissertation): 196 pp.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo