1. bookVolume 34 (2012): Edizione 2 (October 2012)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Prima pubblicazione
09 Nov 2012
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Analysis of sediment particle velocity in wave motion based on wave flume experiments

Pubblicato online: 09 Nov 2012
Volume & Edizione: Volume 34 (2012) - Edizione 2 (October 2012)
Pagine: 41 - 50
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
Prima pubblicazione
09 Nov 2012
Frequenza di pubblicazione
4 volte all'anno
Lingue
Inglese

[1] ACKERS P., WHITE W.R., Sediment transport, new approach and analysis, Journal of the Hydraulic Division ASCE, 1973, Vol. 99, No. HY11.10.1061/JYCEAJ.0003791Search in Google Scholar

[2] COUFAL R., Zmiany położenia dna w ujściowym odcinku rzeki wywołane ruchem rumowiska, Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej, Katedra Geotechniki, Nr 515, Szczecin 1995.Search in Google Scholar

[3] CHYBICKI W., Teoria fal powierzchniowych w strefie zmiennej głębokości wody, Wydawnictwo IBW, PAN, Gdańsk 2006.Search in Google Scholar

[4] Prezentacje i materiały reklamowe dotyczące koryta falowego Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli, IBW, PAN, Gdańsk.Search in Google Scholar

[5] OSTROWSKI R., Morphodynamics of a MultiBar Coastal Zone, Wydawnictwo IBW, PAN, Gdańsk, 2004.Search in Google Scholar

[6] KRUPIŃSKI A., Pomiary ruchu rumowiska w ruchu falowym na podstawie badań na kanale falowym, XIX Seminarium naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska, Szczecin 2011.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD