1. bookVolume 11 (2021): Edizione 1 (December 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

Integral Ukrainian nationalism in the comparative context

Pubblicato online: 12 Sep 2022
Volume & Edizione: Volume 11 (2021) - Edizione 1 (December 2021)
Pagine: 181 - 188
Ricevuto: 30 Jun 2021
Accettato: 30 Aug 2021
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Cassirer E. (2006), Mit państwa, Warszawa. Search in Google Scholar

Dmowski R. (1927), Kościół, naród i państwo, Warszawa. Search in Google Scholar

Dwojnych A. (2017), Niespójność i spójność w korelacji między nacjonalizmem a katolicyzmem jako determinanty różnicujące ideologię wczesnoendecką na nurty: ‘mieszczański’ i ‘ludowy’ [in:] Polityczne uwarunkowania religii. Religijne uwarunkowania polityki, edit. S. Dudra, R. Michalak, Ł. Młyńczyk, Zielona Góra, p. 43. Search in Google Scholar

Goodrick-Clarke N. (2001), Okultystyczne źródła nazizmu, Warszawa. Search in Google Scholar

Grott B. (1999), Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porównawczym, Krzeszowice. Search in Google Scholar

Grott B. (2006), Nacjonalizm czy nacjonalizmy. Funkcja wartości świeckich, chrześcijańskich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, Kraków. Search in Google Scholar

Grott B., Grott O. (2018), Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa, Warszawa. Search in Google Scholar

Grott B. (2020), Wstęp, [in:] Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, V. Polishchuk, Kraków, pp. 7-9. Search in Google Scholar

Haack F.W. (1999), Neopoganizm w Niemczech. Religia krwi, ziemi i rasy, Kraków. Search in Google Scholar

Mosse G.L. (1972), Kryzys ideologii niemieckiej, Warszawa. Search in Google Scholar

Pigoń S. (1922), Z epoki Mickiewicza, Lvov. Search in Google Scholar

Pius XI (1937), Mit brennender Sorge, http://www.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge.html [access on: 18.06.2021]. Search in Google Scholar

Polishchuk V. (2020), Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, Kraków.10.12797/9788381383875 Search in Google Scholar

Strutyński M. (2019), Myśl społeczno-polityczna Kościoła greckokatolickiego w II RP [1918-1939], Kraków. Search in Google Scholar

Szacki J. (1997), O narodzie i nacjonalizmie, “Znak”, No. 3, pp. 4-32. Search in Google Scholar

Walicki A. (1997), Czy możliwy jest nacjonalizm liberalny?, “Znak”, No. 3. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo