1. bookVolume 11 (2021): Edizione 1 (December 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

Ukrainian nationalism and Viktor Polishchuk as its historian

Pubblicato online: 12 Sep 2022
Volume & Edizione: Volume 11 (2021) - Edizione 1 (December 2021)
Pagine: 159 - 179
Ricevuto: 28 Jun 2021
Accettato: 30 Aug 2021
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Bocheński J.M. (1994), Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, Warszawa. Search in Google Scholar

Doboszyński A. (1934), Gospodarka narodowa, Warszawa. Search in Google Scholar

Dmowski R. (1927), Kościół, Naród i Państwo, Warszawa. Search in Google Scholar

Dontsov D. (2008), Nacjonalizm, Kraków. Search in Google Scholar

Dunin-Kozicka M. (1925), Burza od wschodu: wspomnienia z kijowszczyzny 1918-1920, Kraków. Search in Google Scholar

Gluziński T. (1927), Cele i drogi propagandy wywrotowej, Poznań. Search in Google Scholar

Grott B. (1984a), Nacjonalizm i religia. Proces zespalania nacjonalizmu z katolicyzmem w jedną całość ideową w myśli Narodowej Demokracji 1926-1939, Kraków. Search in Google Scholar

Grott B. (1984b), Pojęcie narodu i jego miejsce w hierarchii wartość formacji młodoendeckiej, “Przegląd Humanistyczny”, No. 9/10, pp. 35-54. Search in Google Scholar

Grott B. (1987), Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo-radykalnych do roku 1939, Kraków. Search in Google Scholar

Grott B. (1991), Nacjonalizm chrześcijański : myśl społeczno-państwowa formacji narodowo-katolickiej w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków. Search in Google Scholar

Grott B. (1995), Zygmunt Balicki ideolog Narodowej Demokracji, Kraków. Search in Google Scholar

Grott B. (2015), Dylematy polskiego nacjonalizmu: powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha, Warszawa. Search in Google Scholar

Grott B., Grott O. (2016), Polska i jej wschodni sąsiedzi, Warszawa. Search in Google Scholar

Grott B., Grott O. (2018), Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa, Warszawa. Search in Google Scholar

Grott O. (2013), Instytut Badań Spraw narodowościowych i Komitet Naukowych Badań Ziem Wschodnich w planowaniu polityki II Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków. Search in Google Scholar

Giertych J. (1948), Nacjonalizm chrześcijański, Stuttgart. Search in Google Scholar

Khomyshyn G. (1933), Problem ukraiński, Warszawa. Search in Google Scholar

Komański H., Siekierka S. (2004), Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946, Wrocław. Search in Google Scholar

Komański H., Siekierka S. (2008), Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego przez OUN-UPA oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymskokatolickich na Kresach południowo-wschodnich 1939-1947, Wrocław. Search in Google Scholar

Korman A. (2003), Ludobójstwo UPA na ludności polskiej, Wrocław. Search in Google Scholar

Kossak-Szczucka Z. (1922), Pożoga – wspomnienia z Wołynia 1917-1919, Kraków. Search in Google Scholar

Kozicki S. (1964), Historia Ligi Narodowej 1887-1906, London. Search in Google Scholar

Kulińska L. (2009), Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939, Kraków. Search in Google Scholar

Malatyński A. (1935), Święty Tomasz z Akwinu a obóz narodowy, Warszawa. Search in Google Scholar

Vaussard M., Puzynianka J., Peretiatkowicz A. (1927) Nacjonalizm a katolicyzm: Opinie biskupów, uczonych, polityków i publicystów współczesnych, Poznań. Search in Google Scholar

Pawluczuk W. (1998), Ukraina: polityka i mistyka, Kraków. Search in Google Scholar

Polishchuk V. (1998-2003), Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, Vol. 1-5, Toronto. Search in Google Scholar

Polishchuk V. (2004), Gorzka prawda. Cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa, Toronto. Search in Google Scholar

Polishchuk V. (2020), Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, Kraków.10.12797/9788381383875 Search in Google Scholar

Popławski J.L. (1897), Z całej Polski, “Przegląd Wszechpolski”, No. 1, p. 7. Search in Google Scholar

Poradowski M. (1997), Katolickie Państwo Narodu Polskiego, Wrocław. Search in Google Scholar

Siekierka S, Komański H., Bulzacki K. (2006), Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947, Wrocław. Search in Google Scholar

Siekierka S, Komański H., Różański E. (2007), Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946, Wrocław. Search in Google Scholar

Siemaszko W., Siemaszko E. (2000), Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa. Search in Google Scholar

Sierakowski S. (2003), Chcemy innej historii, “Gazeta Wyborcza”, 11.04.2003. Search in Google Scholar

Stryjek T. (2000), Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego : analiza wybranych koncepcji, Wrocław. Search in Google Scholar

Tarasiewicz P. (2003), Nacjonalizm, [in:] Encyklopedia ‘białych plam’, Vol. 12, edit. A. Winiarczyk, Radom, pp. 242-246. Search in Google Scholar

Topolski J., Historia i społeczeństwo, [in:] Pamiętnik XIII powszechnego zjazdu historyków polskich, Poznań 6-9 września 1984, część I, Referaty plenarne – sekcje, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986. Search in Google Scholar

Trevor-Roper, H.R. (1979), Zjawisko faszyzmu, [in:] Faszyzmy europejskie (1922-1945) w oczach współczesnych i historyków, edit. J.W. Borejsza, Warszawa. Search in Google Scholar

Turowski K. (1937), Renesans katolicyzmu młodego pokolenia, “Przegląd Powszechny”, No. 215, pp. 4-16. Search in Google Scholar

Vaussard M. (1924), Enqueté sur la nationalisme, Paris. Search in Google Scholar

Wielomski A. (2006), Hiszpania Franco. Źródła i istota doktryny politycznej, Biała Podlaska. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo