1. bookVolume 11 (2021): Edizione 1 (December 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

National self-identification of students of the Faculty of Orthodox Theology at the University of Warsaw (late 1920s-1930s)

Pubblicato online: 12 Sep 2022
Volume & Edizione: Volume 11 (2021) - Edizione 1 (December 2021)
Pagine: 147 - 157
Ricevuto: 30 Jun 2021
Accettato: 30 Aug 2021
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Baczyński A., Sawicki D. (2018), Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego i jego ‘teologiczni spadkobiercy’, “Elpis”, No. 20, pp. 231-52. Search in Google Scholar

Barwiński M. (2015), Spisy powszechne w polsce w latach 1921-2011 – określanie czy kreowanie struktury narodowościowej?, “Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica”, No. 21, pp. 53-72. Search in Google Scholar

Bendza M. (2000), Metropolita Dionizy jako kierownik Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, “Rocznik Teologiczny ChAT”, No. 1, pp. 39-52. Search in Google Scholar

Eberhardt P. (2006), Przemiany struktury etnicznej Polski w XX wieku, “Sprawy Narodowościowe”, No. 28, pp. 53-74. Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (1938), Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9.XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Search in Google Scholar

Kołbuk W. (2003), Mniejszość rosyjska w Polsce międzywojennej –zmarginalizowana społeczność, “Roczniki humanistyczne”, Vol. 51, No. 7, pp. 5-25. Search in Google Scholar

Lenczewski M.. (1974), Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, “Rocznik Teologiczny ChAT”, No. 1-2, pp. 53-126. Search in Google Scholar

Lenczewski M.. (1992), Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1927-1939, Warszawa. Search in Google Scholar

Martos A. (2005), Na nivie Chrystovaj. New York-Minsk-Warsaw. Search in Google Scholar

Mironowicz A. (2014), Problem narodowościowy w Cerkwi Prawosławnej II Rzeczypospolitej, “Przegląd Wschodni”, Vol. XIII, No. 2(50), pp. 489-490. Search in Google Scholar

Papierzyńska-Turek M. (1989), Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-1939, Warszawa. Search in Google Scholar

Portnov A. (2006), Studium pravoslavnoho bohoslov’ia Varshavskoho universytetu (1925–1939), “Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk”, No.10/11, pp. 386-397. Search in Google Scholar

Portnov A. (2008), Nauka u vyhnanni: naukova i osvitnia diialnist ukrainskoi emihratsii v mizhvoiennii Polshchi (1919–1939), Kharkiv. Search in Google Scholar

Samasiuk N. (2008), Pravasłaŭny bahasłoŭski fakultet Varšaŭskaha ŭniviersiteta ŭ 1925-1939 hh., Per aspera ad astra: materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, Vol. 8, pp. 147-152. Search in Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego (1932), “Elpis”, No. 1/2. Search in Google Scholar

Tomaszewski J. (1985), Ojczyzna nie tylko Polaków, Warszawa. Search in Google Scholar

Żarnowski J. (1973), Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo