1. bookVolume 11 (2021): Edizione 1 (December 2021)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese
Open Access

Real breakthrough or pragmatic continuation? The Polish People’s Republic in the assessment of German diplomacy on the eve of imposing martial law in Poland – discussion theses

Pubblicato online: 12 Sep 2022
Volume & Edizione: Volume 11 (2021) - Edizione 1 (December 2021)
Pagine: 119 - 133
Ricevuto: 13 Jun 2021
Accettato: 23 Aug 2021
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2543-9391
Prima pubblicazione
15 Dec 2016
Frequenza di pubblicazione
1 volta all'anno
Lingue
Inglese

Dudek A. (2003), Stan wojenny w Polsce 1981-1983, Warszawa. Search in Google Scholar

George R.Z. (2008), Analysing Intelligence. Origins, Obstacles and Innovations, Washington. Search in Google Scholar

Jaskułowski T. (2020), Szczecin. Miasto, którego nie było. Dyplomacja RFN i polskie przełomy 1970–1989, Szczecin-Warszawa. Search in Google Scholar

Kamiński Ł. (2007), Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982, Warszawa. Search in Google Scholar

Kowal P. (2012), Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989, Warszawa. Search in Google Scholar

Materski W. (2010), Historia dyplomacji polskiej, Vol. VI (1944/45-1989), Warszawa. Search in Google Scholar

Paczkowski A., Werblan A. (1997), ‘On the Decision to Introduce Martial Law in Poland in 1981’. Two Historians Report to the Commission on Constitutional Oversight of the Sejm of the Republic of Poland, “CWIHP Working Papers”, No. 21, Washington, https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/WP21.pdf [access on: 12.07. 2021]. Search in Google Scholar

Polak W. (2016), Solidarity. The Martial Law in Poland – First Days, Toruń. Search in Google Scholar

Pleskot P. (2016), Więcej strachu niż nadziei? Dyplomacja Zachodu wobec Solidarności w latach 1980–1981, [in:] Solidarność 1980–1981 w kraju i w Wielkopolsce. Szkice do portretu, edit. K. Brzechczyn, Poznań, pp. 37-54. Search in Google Scholar

Pleskot P. (2020), ‘Karnawał’ po amerykańsku. Placówki dyplomatyczne USA w PRL wobec polskich wydarzeń od sierpnia 1980 do grudnia 1981 r., Warszawa. Search in Google Scholar

Schwarz H P. (2002), Akten zur deutschen auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1971. Band I, München.10.1524/9783486718164 Search in Google Scholar

Skórzyński J. (1997), Polska 1981. Solidarność między Wschodem a Zachodem, “Rzeczpospolita”, 15.11.1997, https://archiwum.rp.pl/artykul/146566-Wejda-nie-wejda.html [access on: 12.07.2021]. Search in Google Scholar

Smolar E. (1997), Wejdą nie wejdą: Polska 1980-1982: wewnętrzny kryzys, międzynarodowe uwarunkowania, London. Search in Google Scholar

Stemplowski R. (2003), Co robi wywiad, co mogą politycy, “Polski Przegląd Dyplomatyczny”, No. 6, pp. 5-13. Search in Google Scholar

Stokłosa K. (2011), Polen und die deutsche Ostpolitik 1945-1990, Göttingen. Search in Google Scholar

Szawit S. (2020), Byłem szefem Mosadu. Gra o bezpieczny Izrael, Poznań. Search in Google Scholar

Tokarczuk A. (2017), Mój czas. Flirty z historią, Warszawa. Search in Google Scholar

Waske S. (2013), Nach Lektüre vernichten! Der geheime Nachrichtendienst von CDU und CSU im Kalten Krieg, München. Search in Google Scholar

Żerko S. (2020), RFN wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, “Biuletyn Instytutu Zachodniego Polska – Niemcy – Historia”, No. 14., https://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,4029,597071f602672ca232b3b4d9a1f752ac/RFN%20wobec%20wprowadzenia%20stanu%20wojennego%20w%20Polsce.pdf [access on: 12.07.2021]. Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo